Anmälan om företrädesrätt till återanställning vid Södertörns högskola

Huddinge

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?
Denna sida vänder sig enbart till dig som blivit uppsagd från Södertörns högskola på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och att du av den anledningen har rätt till företrädesrätt till återanställning hos Södertörns högskola enligt bestämmelserna i 25§ LAS.

Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked och du ska ha fått ett informationsbrev om företrädesrätt av din närmsta chef. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive från besked om den tidsbegränsade anställningens upphörande samt under nio månader efter det att anställningen upphört.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?
Vill du göra anspråk på företrädesrätt anmäler du dig genom att klicka på rutan "ansök" nedan. Din anmälan kommer att registreras i vårt rekryteringsverktyg ReachMee. Du kommer att få besvara ett antal urvalsfrågor.

I ReachMee ska du också bifoga personligt brev och ditt CV så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Alla förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig uppdaterar du själv direkt i ReachMee.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller. Observera att ju tidigare du gör din anmälan desto tidigare kan högskolan börja bevaka din företrädesrätt.

Vad innebär företrädesrätt?
En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • Du är sökande till alla lediga anställningar (även tidsbegränsade anställningar) inom hela högskolans verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • Företrädesrätten gäller i nio månader efter sista anställningsdag. 
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla anställningar. 
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.

Frågor om företrädesrätt
Kontakta din HR-generalist

Du anmäler
Du anmäler genom att klicka på knappen nedan.