Vill du som erfaren ledare bidra till en hållbar vattenförsörjning och ökad kunskap om våra grundvattenresurser?

Enheten grundvattenövervakning består just nu av 20 medarbetare som mestadels är placerade i Uppsala. Enheten ansvarar för stora mängder information om våra grundvattenresurser och arbetar med att samla in, analysera samt sprida grundvatteninformation, i syfte att utveckla och stärka kunskapen om grundvatten i Sverige. Detta görs ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Inom enheten förvaltas Vattentäktsarkivet och Brunnsarkivet samt den grundvatteninformation som SGU på annat sätt samlar in. Enheten ansvarar även för övervakning av grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet.  

Arbetsuppgifter

Rollen som chef inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. Cheferna har ansvaret för att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen. I arbetsuppgifterna som enhetschef kommer du att driva och utveckla enheten samt stötta och motivera medarbetarna så att ni tillsammans når uppsatta mål. Det är en roll där strategiska utvecklingsfrågor blandas med operativ problemlösning. Digitaliseringen innebär just nu många möjligheter och utmaningar för verksamheten och det blir ditt uppdrag är att ta vara på dessa möjligheter och därmed driva ett aktivt förändringsarbete. Du förväntas vara en närvarande chef som håller dina medarbetare informerade och engagerade och du skapar en samhörighet samt god arbetsmiljö. Du har budget- och personalansvar för enheten och ingår i ledningsgruppen för avdelningen Mark och grundvatten. Arbetet inom avdelningen sker ofta i projektform och över enhetsgränserna vilket gör att ledningsgruppen arbetar tätt tillsammans.

 Kompetens

Vi söker dig som har:

  • en för rollen relevant akademisk examen såsom geovetare eller civilingenjör ,eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
  • chefserfarenhet med personalansvar i minst två år,
  • minst ett års erfarenhet av förändringsledning och digitalisering,
  • mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Det är meriterande om du:

  • arbetat som chef inom statsförvaltningen,
  • har arbetslivserfarenhet inom miljö- eller vattenfrågor.

 Personliga kvalifikationer

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper för denna tjänst. Du förväntas ha goda ledaregenskaper såsom lyhördhet och god kommunikativ förmåga. Vidare är du analytisk, strukturerad , kvalitetsmedveten, handlingskraftig och en trygg beslutsfattare. Andra viktiga egenskaper är tydlighet, engagemang och ansvarstagande. Din förmåga att se helheten såväl som detaljer är central.  Du har god samarbetsförmåga och kan bygga långsiktiga relationer både internt och externt. I tjänsten ingår att representera myndigheten vid externa möten och konferenser. Av den anledningen behöver du vara bekväm med att tala inför grupp.

Om du söker till andra orter än Uppsala kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet och dokumenterad erfarenhet av att arbeta och leda på distans samt att kunna hantera hållbara resor. 

Om anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med ett chefsförordnande som är tidsbegränsat till fyra år, med möjlighet till förlängning. Placering är på något av SGUs kontor i Uppsala, Göteborg, Lund, Malå eller Luleå. Ange i din ansökan vilken stationeringsort du är intresserad av.

Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att utföras på slutkandidat. För detta krävs svenskt medborgarskap.

Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.

Vill du veta mer, hör av dig till avdelningschef Helena Kjellson telefon 018-17 92 92
Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar, telefon 018-17 92 96  för SACO-S och Nelly Aroka, telefon 018- 17 90 28 för ST-geologiska.

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2020. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom, detta sker via vår hemsida. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Dnr. 411-2664/2019

Kontaktpersoner