Vill du vara med och förändra och skapa mervärden till samhället i de projekt SGU driver? Till enheten Renare mark och vatten söker vi nu två erfarna projektledare.

Enheten Renare mark och vatten består i nuläget av 14 mycket engagerade och kompetenta projektledare som arbetar med efterbehandling av förorenad mark. Enheten har tre huvudsakliga arbetsområden:

 • att undersöka och åtgärda områden där staten har ett eget ansvar som tidigare verksamhetsutövare,
 • att agera huvudman för statligt finansierade efterbehandlingsprojekt där begränsat eller inget ansvar finns,
 • att utveckla metoder och arbetssätt för att åstadkomma effektiviseringar i arbetet med förorenade områden som också kan användas av fler än oss.

SGUs uppdrag inom efterbehandlingsområdet är kopplat till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och enheten har en stor projektportfölj med allt ifrån mindre till riktigt stora och komplexa projekt. Bland objekten finns ett flertal kemtvättar, en tematisk satsning på glasbruk, några gruvor och impregnerinsanläggningar samt även många objekt med dioxin- och DDT-förorening. Arbetet innebär kontakter med externa parter, bl.a. andra centrala myndigheter, framförallt Naturvårdsverket och SGI, berörda länsstyrelser och kommuner samt konsulter, entreprenörer och andra berörda.

Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare två projektledare.

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifterna innebär att driva projekt från utredningsskede till åtgärder, där exempelvis följande arbetsuppgifter ingår: Projektledning och budgetansvar för utredningar, projekteringar och saneringsentreprenader
 • Upphandling av utredningar och saneringsentreprenader
 • Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
 • Samråd och samspel med olika aktörer så som tillsynsmyndigheter, fastighetsägare, verksamhetsutövare, närboende med flera

I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med SGUs övriga avdelningar samt andra myndigheter som Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, länsstyrelserna etc.

Din kompetens

Vi söker dig som har:

 • Naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med inriktning mot miljöteknik, miljökemi, hydrogeologi, väg- och vatten/samhällsbyggnadsteknik eller motsvarande relevant utbildning
 • Minst 5 års erfarenhet av arbete inom efterbehandlingsområdet, t ex från myndighet eller konsult- eller entreprenadverksamhet
 • Minst 3 års erfarenhet av rollen som projektledare eller motsvarande befattning, inklusive eget budgetansvar
 • God förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift

Det är meriterande med erfarenhet av:

 • entreprenadrollen som platschef eller arbetsledare
 • beställarrollen för konsulttjänster eller entreprenader
 • erfarenhet och kompetens inom arbete med byggledning, projektering eller offentlig upphandling
 • användning och/eller utveckling av projekt-/beslutsstödsverktyg

Personliga kvalifikationer
Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera med såväl dina kollegor inom SGU som med externa samarbetspartners. I din roll som projektledare har du förmågan att driva projekt framåt och att planera, strukturera samt prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.

Enheten kommer fr o m nästa år att huvudsakligen vara lokaliserad till Uppsala och Lund, efter det att kontoret i Stockholm stängs i början på år 2020. Placering av de nu utannonserade tjänsterna är vid kontoren antingen i Uppsala, Lund, Göteborg, Luleå eller Malå; ange i din ansökan vilken av orterna som du föredrar. Tjänsterna innebär resor, både till interna möten och till möten och platsbesök relaterade till projekt, men vi arbetar även aktivt med digitala möten.Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och vi eftersträvar arbetsgrupper med mångfald där människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet kompletterar varandra på bästa sätt. Vi har idag en jämn könsfördelning på enheten och vi är mellan 30 och 65 år.

Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta t f enhetschef Lars Molde på telefonnummer: 076-303 26 13 eller på e-post: lars.molde@sgu.se, ange då gärna ”Annons projektledare” i ämnesraden i ditt mail.

Om du vill komma i kontakt med någon av våra fackliga representanter från Saco-S eller ST-Geologiska når du dem via vår växel på telefonnummer 018–179000.

Välkommen med din ansökan senast den 1 september 2019. Dina handlingar ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem, vi vill att du lämnar din ansökan via detta system som du når via vår webb-plats www.sgu.se/ledigatjanster. Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

 

Dnr: 411–1281/2019

Kontaktpersoner