Tjänst Sista ansökningsdag
Kvalificerad utredare 2021-06-24 2021-06-24
Timanställda riksdagschaufförer 2021-06-29 2021-06-29
Föredragande till försvarsutskottet 2021-06-20 2021-06-20