Tjänst Sista ansökningsdag
Utskottsassistent till miljö- och jordbruksutskottet 2020-08-14 2020-08-14
Systemtekniker till sektionen klient- och systemplattform 2020-07-26 2020-07-26
Brandskyddshandläggare till säkerhetsenheten 2020-08-10 2020-08-10
Föredragande till civilutskottet 2020-08-07 2020-08-07