Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Tjänst Sista ansökningsdag
Chef för kammarkansliet tillika kammarsekreterare Sista ansökningsdag:2024-08-08 2024-08-08
It- och informationssäkerhetsspecialist till Riksdagsförvaltningen Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
Teamledare till Riksdagsförvaltningens säkerhetsavdelning Sista ansökningsdag:2024-06-16 2024-06-16
Anmälan om företrädesrätt till återanställning inom Riksdagsförvaltningen Sista ansökningsdag:2025-12-31 2025-12-31