Tjänst Sista ansökningsdag
Kammarhandläggare till kammarkansliet 2022-12-18 2022-12-18
Fastighetsförvaltare till Riksdagsförvaltningens fastighetsenhet 2022-12-20 2022-12-20
Kvalificerad verksjurist till Riksdagsförvaltningens juridiska enhet 2023-01-10 2023-01-10
Samordnare till sektionen kontorsservice i Riksdagsförvaltningen 2022-12-19 2022-12-19
Säkerhetsvakt till säkerhetsavdelningen 2022-12-09 2022-12-09
Föredragande till riksdagens näringsutskott 2022-11-30 2022-11-30
Systemutvecklare med inriktning integration till Riksdagsförvaltningen 2022-12-11 2022-12-11
It-säkerhetsspecialist till Riksdagsförvaltningen 2022-12-11 2022-12-11
Nätverksspecialist till Riksdagsförvaltningen 2022-12-11 2022-12-11