Tjänst Befattning Sista ansökningsdag
Huvudregistrator/arkivarie Teknisk/administrativ personal (T/A) 2022-12-05 2022-12-05
Arkivarie/dataskyddsombud Teknisk/administrativ personal (T/A) 2022-12-05 2022-12-05
Forskningssekreterare vid Centrum för idrottsforskning Teknisk/administrativ personal (T/A) 2022-12-05 2022-12-05
Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och idrottslära Högskoleadjunkt 2022-12-04 2022-12-04