Kommendant – Logistikofficer

Vill du ha ett varierande arbete hos en arbetsgivare som värnar om balans mellan arbetsliv och privatliv, samtidigt som du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga? Militärhögskolan Karlberg (MHS K) söker en kompanikommendant till Kadettbataljonen.

____________________________________________________________________

Om enheten

På Militärhögskolan Karlberg (MHS K) genomförs grundläggande officersutbildning av kadetter inom ramen för det treåriga Officersprogrammet (OP) lett av Försvarshögskolan (FHS). OP leder till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng samt fänriks grad vid anställning i Försvarsmakten.

Parallellt med detta genomför Kadettbataljonen militär professionsutbildning under s.k. Försvarsmaktstid (FMT) som omfattar chefs- och individutveckling, militär färdighet samt fysisk träning. Kadettbataljonen stödjer Försvarshögskolan i genomförande av Officersprogrammet främst avseende övningsplanering, säkerhet och logistik under övningar.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Att arbeta som Kompanikommendant vid Kadettbataljonen innebär att stödja kompanierna avseende logistikplanering för enhetens verksamhet inom främst delfunktionerna förnödenhetsförsörjning, transporttjänst samt till del övrigt logistikstöd och kommendantur.

Att lösa uppgifter inför, under och efter genomförande i samband med daglig verksamhet, övningar, resor och transporter samt materielplanerna på både kort och lång sikt, inom kompaniets ram.

Verksamheten kan vara av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är förutsättningar för att uppnå förväntande resultat.


KRAV
Kvalifikationer

  • Specialistofficer OS6/7 (sergeant/översergeant/fanjunkare) eller Officer OF1/2 (fänrik/löjtnant/kapten) med prognos mot byte av personalkategori
  • Körkort B

Personliga egenskaper

Som kompanikommendant är det viktigt att du är stabil och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt med ett gott humör. Det krävs att du är strukturerad och lösningsorienterad eftersom du kommer att ha flera pågående projekt samtidigt och kunna behöva lösa uppkomna problem snabbt. I din uppgift som kommendant spelar din förmåga att skapa relationer en viktig roll då du många gånger är spindeln i nätet med flera olika typer av kontaktytor i olika sammanhang.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE

  • Erfarenhet av motsvarande befattning inom funktionen logistik, oberoende av nivå
  • Logistikutbildning
  • Körkort BE-C-CE, gärna militära förarbevis
  • Farligt gods utbildning (FM FG1000 och/eller ADR)

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Solna
Individuell lönesättning tillämpas
Tillträdesdatum: Enl överenskommelse

Upplysningar om befattningen kan lämnas av Chef Logistik Kapt Martin Järvinen (martin.jarvinen-johansson@mil.se)

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Lena Rinalder (lena.rinalder@mil.se)

Fackliga företrädare:
Per Österlund OFR/O
Stefan Ragnebrink OFR/S
Carla Vidén SACO
Lise-Lotte Larsson SEKO

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel tel: 0505-45 10 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-09-01. Din ansökan bör innehålla CV, personligt brev, kopia på relevanta militära och civila betyg samt tjänstgöringsomdömen eller motsvarande. I ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ofullständig ansökan behandlas inte.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Vid Militärhögskolan Karlberg genomförs den grundläggande treåriga officersutbildningen tillsammans med Försvarshögskolan. Vid skolan finns dessutom Managementenheten, Veterancentrum, Försvarsmaktens enhet för idrott och friskvård, Lokalplaneringsenhet Mitt och Skolenheten.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.