Befattningen erbjuder
Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, bevaka, ytövervaka samt kunna stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell, territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Om enheten
Utbildningsgruppen är placerad i Karlskrona och dess främsta uppgift är att utbilda, organisera och administrera Hemvärnets två bataljoner i Blekinge. Utbildningsgruppen har även till uppgift att stödja verksamheten för frivilliga försvarsorganisationerna i Blekinge län samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Blekingegruppen är en av två utbildningsgrupper som är underställda Chefen för Marinbasen, efter 2020-01-01 underställs gruppen chefen för Södra Militärregionen men verksamheten kommer fortfarande att bedrivas i Karlskrona. Blekingegruppen söker nu två utbildningsofficerare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du skall stödja hemvärnspersonalen och frivilligorganisationerna med utbildning inom området ”soldat- och förbandsutbildning skarp ammunition – SUSA/FUSA” för de två hemvärnsbataljonerna som håller utbildning och kurser med stöd av Blekingegruppen. Du ska också kunna utveckla förbandens taktik och stridsteknik. Vidare ska du delta och stödja Hv-förbanden vid Krigsförbandsövning (KFÖ) och Särskild Övning Förband (SÖF). Tjänsten innebär också att stödja våra frivilligorganisationer i samband med kursverksamhet.

Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd officersutbildning/specialistofficersutbildning alt reservofficersutbildning.
• Befäst duglighet SUSA/FUSA.
• Goda kunskaper i att utbilda inom FM förekommande vapensystem.
• Goda IT-kunskaper.
• B-körkort.

Meriterande
• Övningsledare understödsvapen (KSP58/88, Grg m fl.).
• Prick- eller skarpskytteutbildad.
• Kunskaper om Hemvärnet och Frivilligorganisationerna.
• Körkort/Förarbevis CE, D, PB 8, bandvagn.
• Nautiskt behörighetsbevis (motsv N8).
• Kunskaper i SAP (PRIO).

Personliga egenskaper
• Du ska ha en hög arbetskapacitet och vara stresstålig.
• Du ska vara utåtriktad och kunna samarbeta med andra människor i olika nivåer.
• Du ska vara en problemlösare med stor initiativförmåga som snabbt kan omsätta teori till praktik.
• Du ska kunna jobba, vid förekommande tillfällen, kvällstid och helger.
• Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Tillsvidareanställning, 100%, sex månaders provanställning tillämpas.
Arbetsort: Karlskrona/Rosenholm.
Tillträde snarast eller enligt ök.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chefen utbildningssektion Blekingegruppen kapten Anders Håkansson, tfn 070-342 30 19.

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Anne-Heléne Finnborn, tfn 070-631 00 70.

Fackliga företrädare:
Officersförbundet, Mikael Danielsson, MarinB
Officersförbundet, Thomas Johansson, MR S,
Samtliga nås via växeln 0455-850 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-06. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Marinbasens övergripande uppgift är att stödja de marina förbanden med bland annat logistik i form av transporter, basering, bevakning och sjukvård, både hemma och utomlands. Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona, men bedriver verksamhet där behov finns, exempelvis i Berga/Muskö, söder om Stockholm och i Göteborg. Andra stora uppgifter för Marinbasen är övervakning av Sveriges 2700 km långa kust med territorialhav. Dessutom ansvarar Marinbasen för Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.