Personuppgifter

-

CV-dokument 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil doc, docx, rtf, ppt, pptx, pdf, jpg, gif, txt, odt, jpeg

Personligt brev 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil
doc, docx, rtf, ppt, pptx, pdf, jpg, gif, txt, odt, jpeg

Övriga dokument

Välj fil doc, docx, rtf, ppt, pptx, pdf, jpg, gif, txt, odt, jpeg

Besvara följande kompletterande frågor.

Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas enligt kompetensprofilen i annonsen. Lämna inte uppgifter om t.ex. Skyddad identitet, belastningsregister, läkarintyg och annan känslig information, eftersom det normalt inte finns någon sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen.


Sparades

Sparades

Allmän information till dig som sökande.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Dina registrerade uppgifter behandlas för rekrytering av personal inom Försvarsmakten i enlighet med PUL.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Försvarsmaktens räkning i Försvarsmaktens rekryteringssystem, ReachMee. ReachMee förvaltas av Vår upphandlade externa part Globesoft.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna för att hantera din ansökan. Ditt användarkonto samt samtliga uppgifter kommer att raderas hos Försvarsmaktens rekryteringssystem, 2år och 6 månader efter din senast sökta tjänst.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Försvarsmakten är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Uppgifterna kommer därför att lämnas ut om någon skulle begära dem med stöd av offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Försvarsmakten har om dig.
Du har rätt att en gång per år och utan avgift få besked om vilka uppgifter Försvarsmakten har om dig (registerutdrag). En sådan begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Du kan inte skicka den via E-post. Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig.

Kontakt vid begäran om registerutdrag
Namn: Försvarsmakten Högkvarteret
Organisationsnummer: 202100-4615
Postadress: 107 85 Stockholm
Besöksadress: Lidingövägen 24
Telefon: 08-788 75 00

Din ansökan är inte fullständig. Fyll i alla obligatoriska uppgifter och registrera din ansökan.
Tillbaka