External ID Job Organization unit level 1 Published to
PAR 2021/228 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/228 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/229 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling Faculty of Education 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/192 Universitetsadjunkt i pedagogik, en eller flera Faculty of Education 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/97 Adjungerad universitetsandjunkt inom mur och puts, tillämpad geometri samt byggnadsuppmätning Faculty of Science 2021-03-14 14/03/2021
PAR 2021/217 Kommunikatör med fokus på studentrekrytering sökes till Handelshögskolan! School of Business, Economics and Law 2021-03-14 14/03/2021
PAR 2021/14 Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk fysiologi, med möjlighet att förenas med befattning som biomedicinsk analytiker Sahlgrenska Academy 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/218 The Department of Law seeks to hire 3-4 research assistants School of Business, Economics and Law 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/211 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-16 16/03/2021
PAR 2021/218 Juridiska institutionen söker 3-4 forskningsamanuenser School of Business, Economics and Law 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/216 Doktorand inom fysikalisk kemi med fokus på optisk spektroskopi Faculty of Science 2021-03-30 30/03/2021
PAR 2021/212 Forskare inom medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska Academy 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/215 Forskare inom projektet From correlations to explanations: towards a new European prehistory (COREX) Faculty of Humanities 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/214 Forskare inom projektet From correlations to explanations: towards a new European prehistory (COREX) Faculty of Humanities 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/213 Projektassistent Sahlgrenska Academy 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/195 Universitetslektor i invärtesmedicin, allergologi eller akutsjukvård, förenad med befattning som specialistläkare/överläkare Sahlgrenska Academy 2021-04-27 27/04/2021
PAR 2021/210 Biträdande forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/209 Universitetsveterinär, Core Facilities Sahlgrenska Academy 2021-03-11 11/03/2021
PAR 2021/87 Doktorand i medicinsk vetenskap - Replikation av mitokondriellt DNA Sahlgrenska Academy 2021-03-16 16/03/2021
PAR 2021/208 Universitetslektor i pedagogik, inriktning mot Yrkeslärarprogrammet Faculty of Education 2021-03-12 12/03/2021
PAR 2021/124 Forskningsbiträde i ekonomisk historia School of Business, Economics and Law 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/197 Innovationsrådgivare Central Administration 2021-03-11 11/03/2021
PAR 2021/199 Biträdande forskare i praktisk filosofi med inriktning mot moraliskt agentskap, etik och personcentrerad rättspsykiatri Faculty of Humanities 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/198 Biträdande forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-11 11/03/2021
PAR 2021/202 Utbildningshandläggare Faculty of Fine Applied and Performing Arts 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/203 Personalhandläggare Faculty of Education 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/204 Biträdande forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2020/1254 Professor i biomaterialvetenskap Sahlgrenska Academy 2021-03-24 24/03/2021
PAR 2021/200 Utbildningsadministratör Sahlgrenska Academy 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/196 Systemutvecklare Microsoft 365/SharePoint Central Administration 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/67 Postdoktorer i Informatik, digital innovation och digital transformation IT Faculty 2021-03-31 31/03/2021
PAR 2021/177 Prefekt Faculty of Science 2021-03-22 22/03/2021
PAR 2021/184 Projektassistent (intermittent) Faculty of Social Sciences 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/176 Vikarierande universitetslektor i global folkhälsa Sahlgrenska Academy 2021-03-22 22/03/2021
PAR 2021/182 Kommunikatör inriktning internationell studentrekrytering Central Administration 2021-03-09 09/03/2021
PAR 2021/174 Forskare till Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Sahlgrenska Academy 2021-03-05 05/03/2021
PAR 2021/191 Hållbarhetscontroller National Units 2021-03-09 09/03/2021
PAR 2021/190 Biträdande forskare Faculty of Social Sciences 2021-03-09 09/03/2021
PAR 2021/109 Utbildningsassistenter, Geologi Faculty of Science 2021-02-28 28/02/2021
PAR 2021/179 Forskningsamanuens Sahlgrenska Academy 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/183 Postdoktor i psykoneurogastroenterologi Sahlgrenska Academy 2021-03-08 08/03/2021
PAR 2021/158 Postdoktor: Dynamik av nuvarande havsnivåhöjningar med maskin inlärning Faculty of Science 2021-03-14 14/03/2021
PAR 2021/181 Tekniker 75% Tjärnö Faculty of Science 2021-04-01 01/04/2021
PAR 2021/178 Kvalificerad ekonom med sektionsansvar Sahlgrenska Academy 2021-03-08 08/03/2021
PAR 2021/147 Administrativ chef Sahlgrenska Academy 2021-03-15 15/03/2021
PAR 2021/170 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-05 05/03/2021
PAR 2021/175 Biträdande forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-08 08/03/2021
PAR 2021/155 Forskare inom molekylärbiologi och proteinbiokemi Sahlgrenska Academy 2021-03-05 05/03/2021
PAR 2021/169 Utbildningsadministratör, vikariat Sahlgrenska Academy 2021-03-05 05/03/2021
PAR 2021/151 Universitetslektor i fysioterapi Sahlgrenska Academy 2021-03-08 08/03/2021
PAR 2021/163 Universitetslektor i pedagogiskt arbete, inriktning mot skolutveckling och utbildningsledarskap Faculty of Education 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/164 Utbildningshandläggare Sahlgrenska Academy 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/166 Utbildningsadministratör med vana av digital utbildningssupport Sahlgrenska Academy 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/165 Utbildningsadministratör Sahlgrenska Academy 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/167 Doktorand i medicinsk vetenskap - Genetisk epidemiologi -Ärftlighet inom förtidsbörd och graviditetslängd Sahlgrenska Academy 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/111 Strukturell karaktärisering och biofysisk analys av periplasmiska proteinkvalitetskontroll faktorer och integrerade yttre membranproteiner. Faculty of Science 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2020/1482 Doktorand i lingvistik Faculty of Humanities 2021-05-31 31/05/2021
PAR 2021/162 Forskningsbiträde i kommunikationsvetenskap Faculty of Science 2021-03-02 02/03/2021
PAR 2021/160 Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska Faculty of Education 2021-03-03 03/03/2021
PAR 2020/1417 Universitetslektor i marin kemi med inriktning mot globala förändringar Faculty of Science 2021-04-11 11/04/2021
PAR 2021/153 Postdoktor i Typteori för matematik och datavetenskap IT Faculty 2021-03-10 10/03/2021
PAR 2021/85 Doktorand i naturvetenskap med inriktning mot biologi Faculty of Science 2021-03-03 03/03/2021
PAR 2020/1418 Biträdande universitetslektor i marin mikrobiell ekologi med inriktning mot globala förändringar Faculty of Science 2021-04-11 11/04/2021
PAR 2020/1416 Universitetslektor i marin biodiversitet i en föränderlig värld Faculty of Science 2021-03-07 07/03/2021
PAR 2021/159 Universitetslektor i pedagogiskt arbete, inriktning mot skolutveckling och utbildningsledarskap Faculty of Education 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/102 Biträdande forskare i kulturgeogafi School of Business, Economics and Law 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/157 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-02 02/03/2021
PAR 2021/154 Systemadministratör Central Administration 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/140 Postdoktor i molekylärbiologi och genomik Sahlgrenska Academy 2021-03-02 02/03/2021
PAR 2021/133 Doktorandplats i antikens kultur och samhällsliv Faculty of Humanities 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/132 Doktorandplats i arkeologi Faculty of Humanities 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/131 Doktorandplatser i historia Faculty of Humanities 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/152 Forskningsrådgivare, Avdelningen för forskningsstöd Sahlgrenska Academy 2021-03-12 12/03/2021
PAR 2021/84 Vikarierande universitetslektor i teoretisk filosofi Faculty of Humanities 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/146 Forskningsassistent Sahlgrenska Academy 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/138 Biträdande forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/141 Studieadministratör till statsvetenskapliga institutionen Faculty of Social Sciences 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/128 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/1213 Postdoktor inom biomolekylär reproduktion Faculty of Science 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/137 Biträdande forskare inom neurokemi Sahlgrenska Academy 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2021/136 Forskare Sahlgrenska Academy 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2021/134 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen Faculty of Education 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2021/6 Samordnare för verksamhetsutveckling genom fundraising till Konstnärliga Fakultetskansliet, 50% Faculty of Fine Applied and Performing Arts 2021-03-05 05/03/2021
PAR 2021/112 Adjungerad universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete, med undervisning inom VFU (en eller flera) Faculty of Education 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2021/110 Universitetslektor i pedagogiskt arbete Faculty of Education 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2021/36 Administrativ chef, institutionen för geovetenskaper Faculty of Science 2021-02-28 28/02/2021
PAR 2021/130 Postdoktor i cancerforskning Sahlgrenska Academy 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2021/129 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska Academy 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2021/58 Personalhandläggare Faculty of Humanities 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2021/126 Kvalificerad ekonomisamordnare med ansvar för Göteborgs universitets största institution Sahlgrenska Academy 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2021/121 Studieadministratör Faculty of Social Sciences 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2020/1534 1-2 doktorander i företagsekonomi inom projektet "Socio-ekonomiska konsekvenser av ekosystembaserad regional samförvaltning av havsresurser" School of Business, Economics and Law 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/104 Doktorandtjänster i matematik Faculty of Science 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2020/1515 2 doktorander i företagsekonomi inom projektet "Organisering av innovation och Strategisk hållbarhet" School of Business, Economics and Law 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/45 Doktorand i företagsekonomi inom projektet "Digitala plattformar och strukturomvandling inom handeln" School of Business, Economics and Law 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/46 Doktorand i företagsekonomi inom projektet "Agil kompetensförsörjning" School of Business, Economics and Law 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/62 Doktorand i företagsekonomi inom projektet "Organisatoriskt arbete för att främja välbefinnande och mental hälsa" School of Business, Economics and Law 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2021/88 Doktorand i ekonomisk geografi School of Business, Economics and Law 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/468 Doktorand i medicinsk vetenskap - Neurobiologin bakom aptitreglering Sahlgrenska Academy 2021-03-17 17/03/2021
PAR 2021/80 Postdoktor i molekylär psykiatri Sahlgrenska Academy 2021-03-08 08/03/2021
PAR 2021/50 Stationschef för det nya forskningsfartyget Skagerak vid Institutionen för marina vetenskaper Faculty of Science 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2021/69 Doktorandtjänst i tillämpad matematik Faculty of Science 2021-02-26 26/02/2021
PAR 2020/949 Doktorand i Språkvetenskaplig databehandling Faculty of Humanities 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/1266 Postdoktor i neurovetenskap Sahlgrenska Academy 2021-03-05 05/03/2021
PAR 2021/32 Doktorand i socialantropologi med fokus på utveckling och miljörisker i Mocambique Faculty of Social Sciences 2021-02-28 28/02/2021
PAR 2020/1413 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på organisering, management och samhälle Faculty of Social Sciences 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2020/1376 Universitetslektor i offentlig förvaltning med fokus på ekonomistyrning Faculty of Social Sciences 2021-03-04 04/03/2021
PAR 2021/7 Postdoktor i pedagogik Faculty of Education 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/1484 Doktorand i datalingvistik Faculty of Humanities 2021-06-07 07/06/2021
PAR 2021/12 Doktorand inom digital fotografisk konst och kultur Faculty of Humanities 2021-02-28 28/02/2021
PAR 2020/1527 Doktorand i offentlig förvaltning, inriktning mot flernivåpersperpektiv och krishantering Faculty of Social Sciences 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/1508 Doktorander i offentlig förvaltning Faculty of Social Sciences 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/1530 Doktorandplatser i scenisk gestaltning Faculty of Fine Applied and Performing Arts 2021-03-01 01/03/2021
PAR 2020/1531 En doktorand inom forskningsprojektet ASILE School of Business, Economics and Law 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2020/1522 En doktorand inom projektet AI, the Social Contract and Democracy School of Business, Economics and Law 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2020/1512 Två doktorander i juridik School of Business, Economics and Law 2021-02-25 25/02/2021
PAR 2020/1493 Universitetslektor i anestesiologi och intensivvård förenad med befattning som specialistläkare Sahlgrenska Academy 2021-03-02 02/03/2021
PAR 2020/1481 Doktorand i vetenskapsteori Faculty of Humanities 2021-03-22 22/03/2021