Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2024/681 Forskare i praktisk filosofi med inriktning mot finansiell etik Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15
PAR 2024/677 Vikarierande universitetslektor på Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15
PAR 2024/675 Ekonom med intresse för HR-frågor IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-09 2024-08-09
PAR 2024/678 Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-15 2024-07-15
PAR 2024/620 Studentassistenter i programmering och AI (upp till 8 st) IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-09-09 2024-09-09
PAR 2024/669 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-12 2024-08-12
PAR 2024/555 Biträdande universitetslektor i logik (PAR 2024/555) Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-27 2024-08-27
PAR 2024/670 Forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-12 2024-07-12
PAR 2024/676 Postdoktor i neurokemi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-15 2024-07-15
PAR 2024/668 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-07 2024-08-07
PAR 2024/671 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-15 2024-07-15
PAR 2024/662 Postdoktor i medicinsk strålningsvetenskap Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-22 2024-07-22
PAR 2024/660 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-11 2024-07-11
PAR 2024/665 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-11 2024-07-11
PAR 2024/664 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-11 2024-07-11
PAR 2024/663 Ekonom, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-30 2024-06-30
PAR 2024/535 Universitetslektor i miljörätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-08-31 2024-08-31
PAR 2024/595 1-2 universitetslektorer offentlig rätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-08-31 2024-08-31
PAR 2024/610 Universitetslektor i skatterätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-08-31 2024-08-31
PAR 2024/661 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10
PAR 2024/651 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Stroke prevention Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10
PAR 2024/659 Forskare till Segerstedtinstitutet Nationella enheter Sista ansökningsdag:2024-07-12 2024-07-12
PAR 2024/655 Systemingenjör, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-01 2024-08-01
PAR 2024/657 Forskare i metabola sjukdomar Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-09 2024-07-09
PAR 2024/650 Administratör till Welcome Services Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-07-07 2024-07-07
PAR 2024/656 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15
PAR 2024/643 Doktorand i Fysik (med fokus på organ-on-chip / bioinformatik, Biological Physics Lab) Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-08 2024-07-08
PAR 2024/647 Universitetsadjunkt i kostvetenskap, vikariat Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
PAR 2024/482 Utbildningsadministratör till Juridiska institutionen Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-07-08 2024-07-08
PAR 2024/623 Vikarierande universitetslektor i skatterätt Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-07-08 2024-07-08
PAR 2024/645 Projektassistent Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-08 2024-07-08
PAR 2024/652 Gästföreläsare till JMG Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-09 2024-08-09
PAR 2024/603 Utbildningsadministratör/institutionsadministratör Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-21 2024-07-21
PAR 2024/480 Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-29 2024-08-29
PAR 2024/479 Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-29 2024-08-29
PAR 2024/589 Vikarierande utbildningsadministratör Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-12 2024-08-12
PAR 2024/622 Statistiker med inriktning på biostatistik, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-09 2024-08-09
PAR 2024/632 Biomedicinsk analytiker Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-02 2024-07-02
PAR 2024/644 Amanuens, en eller flera IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-09 2024-07-09
PAR 2024/587 Forskningsassistent för projekt om användning av artificiell intelligens baserade metoder för optimering av biosensors respons Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-09 2024-07-09
PAR 2024/588 Forskningsassistent för projekt om oorganiska material för luktkontroll och sensorer sensor för luktämnen Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-09 2024-07-09
PAR 2024/588 Research assistant on inorganic materials for odor control and sensor for ordorants Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-09 2024-07-09
PAR 2024/604 Postdoktor i mikrobiologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-10 2024-07-10
PAR 2024/594 Biträdande forskare inom organisk kemi och immunologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-09 2024-07-09
PAR 2024/641 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-04 2024-07-04
PAR 2024/642 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-04 2024-07-04
PAR 2024/631 Timanställd assistent/tentamensvakt Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-27 2024-06-27
PAR 2024/636 Undersökningsledare med ansvar för SOM-institutets paneler Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-26 2024-06-26
PAR 2024/637 Två biträdande undersökningsledare till SOM-institutet Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-26 2024-06-26
PAR 2024/640 Postdoktor till Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-27 2024-06-27
PAR 2024/633 Ekonomiadministratör Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-02 2024-07-02
PAR 2024/634 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-02 2024-07-02
PAR 2024/630 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-02 2024-07-02
PAR 2024/629 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
PAR 2024/626 Evenemangssamordnare till Jonsereds Herrgård (vikariat) Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-06-25 2024-06-25
PAR 2024/516 Biträdande forskare inom Genomik, Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
PAR 2024/627 Forskare inom fjärranalys av drönarbilder på marina habitat Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
PAR 2024/625 Doktorand i i naturvetenskapens didaktik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
PAR 2024/624 Postdoktor i Osteoporos Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-07-01 2024-07-01
PAR 2024/621 Doktorand korrelativ nanoskala-avbildning av molekylär omsättning i neuronala stamceller Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-05 2024-07-05
PAR 2024/618 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-28 2024-06-28
PAR 2024/487 Universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-25 2024-07-25
PAR 2024/617 Doktorandplats i marinbiologi - Utveckla biologiska prognoser för "Digital Twin of the Ocean (DTO)" Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-30 2024-07-30
PAR 2024/616 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-26 2024-06-26
PAR 2024/609 Doktorandtjänst inom bakteriell bioinformatik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-26 2024-06-26
PAR 2024/614 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-25 2024-06-25
PAR 2024/612 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-06-25 2024-06-25
PAR 2024/303 Professor i design Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-09-02 2024-09-02
PAR 2024/602 Projektassistent vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-06-30 2024-06-30
PAR 2024/361 Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot grounding av språk i bildanalys och robotik Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15
PAR 2024/597 Biträdande forskare till SOM-institutet (2-4st) Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-06 2024-08-06
PAR 2024/471 Universitetslektor i mänskliga rättigheter, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-09-01 2024-09-01
PAR 2024/470 Biträdande lektor i mänskliga rättigheter, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-09-01 2024-09-01
PAR 2024/559 Forskare inom utvecklingen och dataanalys av nanoporbaserade biosensorer Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-07-31 2024-07-31
PAR 2024/572 Forskningsamanuenser till Centrum för personcentrerad vård Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-09-13 2024-09-13
PAR 2024/563 Postdoktor i klimatologi: studier av vindar nära markytan Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-15 2024-08-15
PAR 2024/349 Universitetslektor i globala utvecklingsstudier, en eller flera Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-19 2024-08-19
PAR 2024/347 Biträdande lektor i Samhällsvetenskapliga miljöstudier Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-08-19 2024-08-19
PAR 2024/512 Universitetslektor i farmakokinetik Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-08-19 2024-08-19
PAR 2024/46 Professor i flerspråkighet Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-09-02 2024-09-02