Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Diarienummer Tjänst Fakultet Sista ansökningsdag
PAR 2024/220 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15
PAR 2024/219 Amanuens Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15
PAR 2024/218 Upphandlare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-03-14 2024-03-14
PAR 2024/215 Projektassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15
PAR 2024/212 Universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05
PAR 2024/152 Postdoktor i molekylär medicin Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13
PAR 2024/174 Postdoktor i tvärvetenskapliga miljöstudier Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-17 2024-03-17
PAR 2024/209 Researcher in the pedagogics of environmental economics Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-03-14 2024-03-14
PAR 2024/209 Forskare inom pedagogik för klimatekonomi Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-03-14 2024-03-14
PAR 2024/177 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13
PAR 2024/186 3 Postdoktorer i Informationssystem Twin Transition och Digital Förvaltning IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-31 2024-03-31
PAR 2024/214 Ekonom till Institutionen för biologi och miljövetenskap Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12
PAR 2024/213 Adjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogik, en eller flera Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13
PAR 2024/210 Säkerhetstekniker Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12
PAR 2024/200 Forskningsbiträden inom pollenanalys Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-11 2024-03-11
PAR 2024/211 Forskningsbiträde inom miljötoxikologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-11 2024-03-11
PAR 2024/207 Tekniker/vaktmästare Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12
PAR 2024/206 Kock - Vikariat Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12
PAR 2024/205 2 st Informatörer/marinbiologer Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12
PAR 2024/60 Postdoktor i om kvinnans graviditet inom epidemiologi / genomik Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/203 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-03-11 2024-03-11
PAR 2024/80 Postdoktor i Utveckling av fiduciella markörer för cryo-EM Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15
PAR 2023/1271 Doktorandplatser i musikpedagogik Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-08 2024-03-08
PAR 2024/133 Doktorandplats i odontologisk vetenskap - Oral hälsovård vid multipelt myelom Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-11 2024-03-11
PAR 2024/111 Postdoktor i analys av röntgenspridningsdata Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/196 Forskare i cancerforskning med inriktning på neurobiologi samt immunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/198 Forskare inom onkologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/193 Amanuens, en eller flera IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/159 Amanuens i arkeologi, deltid Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/160 Amanuens i historia, deltid Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/192 Avtalsansvarig med inriktning hyresavtal Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/191 Sektionschef med inriktning fastighetsekonomi Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/135 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Genetiska varianter i klonal hematopoies och blodcancer Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13
PAR 2024/134 Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Mekanismer bakom klonal hematopoies Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-13 2024-03-13
PAR 2024/195 Biträdande forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/190 HR-administratör Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/143 IT-Infrastrukturspecialist Maskinhallsförvaltning och Nätverk Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/194 Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/55 Utbildningsadministratör Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28
PAR 2024/142 Forskare till Förvaltningshögskolan Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-27 2024-02-27
PAR 2024/175 Amanuenser för intervjuer IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/158 Doktorandplats i naturvetenskap med inriktning mot biologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-12 2024-03-12
PAR 2024/189 Kommunikatör – internkommunikation och internwebb (vikariat) Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/187 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05
PAR 2024/188 Personaladministratör till institutionen för socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05
PAR 2024/132 MSCA-Doktorandplats i medicinsk vetenskap - Mucin-domäners roll i värd-bakterieinteraktioner Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05
PAR 2024/185 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-05 2024-03-05
PAR 2024/176 Biträdande forskare till statsvetenskapliga institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/182 Programsamordnare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/183 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/179 Skeppare/däcksman - intermittent Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/180 Vetenskapsdykare och dykledare - intermittenta Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/181 Utbildningshandläggare till Institutionen för ekonomi och samhälle Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/95 Ekonom Handelshögskolan Sista ansökningsdag:2024-03-03 2024-03-03
PAR 2024/170 Utbildningsadministratör med studievägledaruppdrag, vikariat Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/48 Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot multimodal NLP Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-06-03 2024-06-03
PAR 2024/47 Postdoktor i datalingvistik och/eller kognitionsvetenskap, en eller flera Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-14 2024-03-14
PAR 2024/173 Forskningssjuksköterska Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/122 Projektsamordnare i UGU-LIFE Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/154 Forskare, inst för odontologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/171 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/8 Biträdande universitetslektor i socialt arbete Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-21 2024-03-21
PAR 2024/165 Administratör till Hantverkslaboratoriet Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-15 2024-03-15
PAR 2024/162 Undervisande universitetsbibliotekarie Universitetsbiblioteket Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01
PAR 2024/108 Administratör med fokus på ekonomi och bostäder Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-02-25 2024-02-25
PAR 2024/155 Universitetslektor i anestesi och intensivvård förenad med anställning som specialistläkare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-19 2024-03-19
PAR 2024/149 Kock Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/150 Köksbiträde Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/151 Köksbiträden Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/163 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/161 Adjungerad universitetsadjunkt i estetiska uttrycksformer med inriktning mot modern och nutida dans Konstnärliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/140 Postdoktor i neurokemi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28
PAR 2023/1184 Vetenskapsdykare och marinbiolog Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28
PAR 2024/16 Postdoktor i mikrobiologi och slemhinneimmunologi Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-07 2024-03-07
PAR 2024/156 Doktorandposition “Kulturarv från stenåldern som delade landskap” i HORIZON Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) Doctoral Network “Archaeological Coastal Heritage: Past, present and future of a hidden prehistoric legacy” Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-06 2024-03-06
PAR 2024/153 Forskningsassistent Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28
PAR 2024/144 Fem doktorandplatser i pedagogik/pedagogiskt arbete Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-20 2024-03-20
PAR 2024/145 Universitetslektor i litteraturvetenskap Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/137 Lokalvårdare Gemensamma förvaltningen Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/128 Doktorandplats i psykologi Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-18 2024-03-18
PAR 2024/141 Forskare Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/110 Ekonom IT-fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28
PAR 2024/96 Doktorand inom fysikalisk kemi med fokus på molekylär fotofysik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-28 2024-02-28
PAR 2024/100 Postdoktor i endokrinologi /medfödda metabola sjukdomar och kognitiv neurovetenskap Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01
PAR 2023/1390 Doktorandplats i sociologi inom projektet “Just Transitions in Agri-Food Systems: Environmental and Political-Economic Transformations in Rural Areas” Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-26 2024-02-26
PAR 2024/104 Doktorandplats i marin geologi Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-20 2024-03-20
PAR 2024/93 Biträdande forskare (Forskningsinfrastrukturexpert), Core Facilities Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-03-04 2024-03-04
PAR 2024/79 Doktorandplats i kvantfelskorrektion Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-22 2024-03-22
PAR 2024/56 Postdoktor Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01
PAR 2024/68 Doktorandplats i datalingvistik och/eller kognitionsvetenskap Humanistiska fakulteten Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/43 Universitetslektor i allmänmedicin förenad med anställning som specialistläkare i allmänmedicin Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-29 2024-02-29
PAR 2024/67 Postdoktor i cancerforskning med fokus på extracellulära vesiklar Sahlgrenska akademin Sista ansökningsdag:2024-02-25 2024-02-25
PAR 2023/1367 Universitetslektor i matematik Naturvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01
PAR 2023/1298 Biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning Samhällsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-01 2024-03-01
PAR 2023/1366 Forskarutbildning för dig med lärarexamen Utbildningsvetenskapliga fakulteten Sista ansökningsdag:2024-03-08 2024-03-08