Postdoktor i datalingvistik med inriktning mot multimodal NLP

Referensnummer PAR 2024/48

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2027). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/
 

Ämnesbeskrivning 

Den anställda kommer att genomföra sin forskning vid CLASP inom ett projekt som fokuserar på stora multimodala språkmodeller och kontextuell förståelse av kombinerad text och bild.

Det övergripande målet med projektet är att konstruera ett multimodalt natural language processing-system som använder text och visuell input tillsammans med stora språkmodeller för att säkerställa sammanhållning över långa dokument och långa meningssammanhang. Vi kommer att experimentera med crowdsourcing-metoder för att annotera tränings- och testkorpusar. Vårt slutmål är att bygga ett system som kommer att vara lätt i det avseendet att det kommer att använda relativt små mängder data för övervakat lärande. Vi kommer att bygga detta system ovanpå befintliga generiska, djupinlärningsmodeller med öppen källkod snarare än att konstruera en stor, komplex enhet för speciella ändamål. Projektet kommer att utforska olika sätt att kombinera visuella och språkliga representationer i integrerade inbäddningar, och vi kommer att avgöra vilka som är mest effektiva för att stödja vår sammanhållningsuppgift. Tidigare arbete i de klassiska uppgifterna named entity recognition (NER) och coreference ger viktig bakgrund för några av de frågor vi kommer att behandla.

Arbetsuppgifter 

Anställningen som postdoktor syftar till att efter avlagd doktorsexamen ge arbetstagaren en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Den som anställs som postdoktor ska i huvudsak ska bedriva forskning. Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Den anställda kommer att arbeta med att:

  • Samla in, sammanställa och bearbeta korpusar från olika genrer, områden och metoder.
  • Utveckla och utvärdera modeller för multimodal NLP, särskilt inom området långkontextuell textsammanhållning.
  • Tillämpa dessa modeller för att främja forskningsfronten inom olika multimodala NLP-uppgifter, både inom tillämpningar såsom textgenerering och experimentella tillvägagångssätt för lingvistisk analys.

Behörighet

Anställning som postdoktor är en särskild typ av anställning som i huvudsak regleras i här länkat centralt kollektivavtal "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor" och i andra hand av här länkad "Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitets".

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsexamens ämnesområde bör ha relevant anknytning till ämnesbeskrivningen ovan. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år med möjlighet till ett tredje år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Grundläggande villkor för anställning som postdoktor regleras i ovan länkat "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".

Läs annonsen i sin helhet och sök anställningen på GU.se

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal: www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-06-03

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.