Biträdande universitetslektor i oral hälsovetenskap

Ref PAR 2023/1266

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för odontologi bedriver forskning och ansvarar för forskarutbildning i odontologisk vetenskap. Institutionen ansvarar även för grundutbildningen av tandhygienister, tandläkare och tandtekniker, och kompletterande utbildning av tandläkare med utländsk examen. Därutöver bedriver institutionen efterutbildningsaktiviteter. Institutionen samverkar med Folktandvården, Västra Götaland, i klinisk forskning och i den kliniska delen av grundutbildningen för tandhygienister och tandläkare.

Den biträdande universitetslektorn kommer att ha sin placering vid avdelningen för parodontologi. Vid avdelningen bedrivs omfattande forskning kring prevention och behandling av parodontala och periimplantära sjukdomar. En professor samt en docent och en universitetslektor i oral hälsovetenskap, samtliga tandhygienister, är knutna till avdelningen för parodontologi och leder forskningsprojekt inom ämnesområdet.

Ämne 

Oral hälsovetenskap.

Ämnesbeskrivning 

Oral hälsovetenskap utgör det centrala kunskapsområdet i utbildning för tandhygienister och är även ett viktigt kunskapsområde i utbildning av tandläkare. Området identifierar faktorer av betydelse för vår munhälsa och samspelet mellan munhälsa och den allmänna hälsan och välbefinnandet. Fokus är på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för en god munhälsa på lika villkor för både barn och vuxna i alla åldrar och med varierande behov på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår forskning inom oral hälsovetenskap med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar och där den biträdande universitetslektorn ges möjlighet att utveckla sin vetenskapliga självständighet och meritering.

I arbetsuppgifterna ingår teoretisk och klinisk undervisning i kurser på grund och avancerad nivå inom tandhygienistprogrammet relaterat kunskapsområdet oral hälsovetenskap och specifikt avseende kurser med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår även handledning av tandhygieniststudenters examensarbeten inom det aktuella kunskapsområdet på grund och avancerad nivå. Även undervisningsuppdrag inom tandläkarprogrammet kan förekomma. Omfattningen av undervisning utgör ca 30% av tjänst och där den biträdande universitetslektorn ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska kompetens och meritering. 

I den biträdande universitetslektorns roll ingår att samverka både internt och externt i såväl forskning som undervisning. Viss kursadministration ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i kapitel 4, sektion 4a i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. 

Avlagd doktorsexamen i ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen. Ytterligare behörighetskrav är tandhygienistexamen med svensk legitimation för yrket och visad pedagogisk skicklighet.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Orsakerna till och omfattningen av frånvaron ska tydligt anges i ansökan och bekräftas genom intyg.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i i kapitel 4, sektion 4a i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att bedömas utifrån dokumenterade erfarenheter, båda viktas lika.

Erfarenhet av forskning med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar är särskilt meriterande. Den sökande förväntas även att presentera en forskningsplan som stöder denna inriktning, vilken särskilt ska beaktas vid den vetenskapliga bedömningen. Vidare är visad förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens särskilt meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet så är det särskilt meriterande om den sökande har dokumenterad erfarenhet av såväl klinisk som teoretisk undervisning med inriktning mot prevention och behandling av parodontala sjukdomar, riktad till tandhygienist/tandläkarstudenter på grund och avancerad rnva. Vidare är dokumenterad erfarenhet av kursansvar och kursutveckling/pedagogiskt utvecklingsarbete särskilt meriterande.

Därutöver kommer dokumenterad klinisk erfarenhet som leg. tandhygienist att bedömas.

Vid tillsättningen kommer även förmåga till samarbete och samverkan samt administrativ skicklighet att beaktas.

 

Obs! För information om anställningsvillkor, kontaktuppgifter, ansökan och övriga upplysningar om anställningen, se fullständig annons: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/job?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&job_id=32257

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-12-07  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.