Doktorandplats i teoretisk filosofi, en eller flera

Ref PAR 2023/1024

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Liksom majoriteten av svenska filosofiinstitutioner, skiljer vi i Göteborg på praktisk och teoretisk filosofi, både på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Till den teoretiska filosofin räknas vanligtvis åtminstone följande områden: epistemologi, metafysik, språkfilosofi och medvetandefilosofi.

 

Ämnesbeskrivning

Teoretisk filosofi

Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur, liksom frågor som rör hur vi kan få vetenskaplig, respektive vardaglig kunskap om denna värld samt hur vi kan uttrycka något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre samtliga av den teoretiska filosofins kärnområden. Ämnet hyser också flera projekt, både nationella och internationella.  För mer information om vårt ämne, inklusive vad vi kan erbjuda handledning om, besök gärna vår hemsida här, eller kontakta professor Anna-Sofia Maurin (kontaktuppgifter nedan). Notera att metodologiskt har den forskning som bedrivs i ämnet det gemensamt att den kan beskrivas som forskning i analytisk filosofi.

 

Arbetsuppgifter   

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Du kommer främst läsa obligatoriska kurser och ägna dig åt att skriva din avhandling. Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Du förväntas utföra den absoluta merparten av ditt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i teoretisk filosofi.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/

 

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i teoretisk filosofi har den som har:

  1. 30 högskolepoäng i teoretisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
  2. sådana språkkunskaper (i svenska eller engelska) som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan som du finner i Medarbetarportalen här.

 

Läs hela annonsen på www.gu.se

För information om bedömningsgrunder, anställning, tillsättningsförfarande, kontaktuppgifter och ansökan se den fullständiga annonsen på www.gu.se.

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.