1 - 2 universitetslektor/lektorer i kulturgeografi

Ref PAR 2022/685

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning. 

Ämne 

Kulturgeografi 

Ämnesbeskrivning 

Inom kulturgeografi studeras samhällets utveckling ur ett rumsligt perspektiv, såväl globalt och lokalt, som på individ- och hushållsnivå. Det innefattar människors samspel med den omgivande miljön, samt hur verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden. Avdelningens forskning fokuserar särskilt följande teman: landskap och fysisk planering, mobilitet och tillgänglighet samt utvecklingsgeografi. Avdelningen för kulturgeografi erbjuder forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå som ger möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Flera av kurserna ingår i ett antal programutbildningar vid Göteborgs universitet. För mer information om verksamheten vänligen klicka här. 

Arbetsuppgifter 

I rollen som universitetslektor ingår undervisning och administration. Till undervisning räknas även handledning, kursansvar, examination och kursutveckling. Undervisningen avser i utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom huvudområdena kulturgeografi och geografi.

Undervisning kommer framförallt att fokusera på två ämnesfält där kandidater förväntas kunna undervisa inom båda fälten:

  • Internationell ekonomi och utvecklingsgeografi. Detta omfattar kurser såsom: Nord-sydrelationer och globala perspektiv, Resurser och försörjning i det Globala Syd, Global ekonomi och lokal utveckling, samt Globalisering och ojämlik utveckling.
  • Hållbarhet, resurser, ekologi och miljö. Här omfattas kurser inom kulturgeografi med inriktning mot planering men även inom geografi och programutbildningar med miljöinriktning, såsom: Fysisk planering, Samhällsplanering: risk, sårbarhet och resiliens och Hållbara landskap.

Uppsatshandledning på både kandidat- och masternivå ingår i arbetsuppgifterna.

Administrativa uppdrag som exempelvis ämneskoordinator/studierektor kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kompetensutveckling/forskning ingår i tjänsten. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning (dnr GU 2022/38). 

För särskild behörighet för anställning som universitetslektor i kulturgeografi krävs dessutom att den sökande dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen i kulturgeografi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. Sökande förväntas ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning (dnr GU 2022/38) samt anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet (dnr GU 2020/3440). 

Vid anställning som universitetslektor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning kommer särskild vikt läggas vid dokumenterade kvalifikationer inom de kunskapsfält som nämns under rubriken arbetsuppgifer.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination, samt produktion av läromedel. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Därutöver kommer vikt att fästas vid dokumenterad administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med såväl kollegor som det omgivande samhället. Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal.

Vikt kommer även att läggas vid dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa forskningsanslag i konkurrens.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För tjänsten är det viktigt att ha god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Anställning 

Anställningen är tillsvidareanställning med en omfattning om 100% med placering vid avdelningen för kulturgeografi, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde för anställningen är 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsning och granskning av sökandes referenser.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:

Anders Larsson, avdelningschef, 031-786 1417, anders.larsson@geography.gu.se

Jonas Lindberg, ämneskoordinator, 031-786 4458, jonas.lindberg@geography.gu.se

Har du frågor om själva anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta: Sandra Ekermo, personalhandläggare, sandra.ekermo@gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Bifoga i ansökan:

  • Personligt brev
  • CV
  • Examensbevis
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter (innehållande, en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas. De åberopade vetenskapliga skrifterna bifogas under bilagor
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som eventuellt åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion, samt styrkt erfarenhet av undervisning på svenska och engelska.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter.
  • Referenser
  • Övriga dokument, relevanta för ansökan

Ange tydligt ditt personnummer/födelsedata i ansökan, förslagsvis i CV och personligt brev. Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller, samt om ansökan avser en eller båda tjänsterna.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:
Göteborgs universitet
Institutionen för ekonomi och samhälle
Att: Anders Larsson 
Box 625
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-25

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.