Professor i design

Referensnummer PAR 2024/303

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Göteborgs universitet är Sveriges enda universitet med praktikbaserad forskning som spänner över konstområdena design, visuell konst, film och fotografi såväl som konsthantverk, litterär gestaltning, curatoriell praktik och konstutbildning. 

Konstnärliga fakulteten består av institutionerna HDK-Valand – Högskolan för konst och design och Högskolan för scen och musik och fakulteten är också värd för den internationella publikationsplattformen och bienalkonferensen PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) vars syfte är ett sammanföra interdiciplinära konstnärliga praktiker och forskare i dialog. 

HDK-Valands forskningsmiljö värdesätter ett brett och inkluderande forskningskoncept där kunskap produceras i etablerade forskningsformat, experimentell konstnärlig praktik och utbildning. Vår forskning bidrar till miljö-, samhälls- och kulturutmaningar genom engagemang i tvärdisciplinära projekt. Fyra forskningsteman som kretsar kring politik, miljö, ekonomi och materialitet utgör intresseområdena på HDK-Valand samt underlättar samverkan mellan olika ämnen och aktörer och utgör en bredare bas för såväl forskning som undervisning. Ett övergripande mål är att utveckla den kompletta akademiska miljön.

Vår vision

Med de utmaningar som samhället står inför idag är utbildning och forskning inom det konstnärliga fältet viktigare än någonsin.  En av konstens styrkor är att den skapar såväl perspektiv och kritiska verktyg, som mening och hopp. Konstnärliga fakulteten är drivande i frågor om konst, kultur och lärande, samt inom kreativitet och innovation i en vidare mening. Vi är en lokalt förankrad och globalt orienterad plats för konst, kunskapande, kritik, visioner och omställning.  Konst och kultur är till för alla, och vi är en mötesplats för kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Vårt mål är att vara ett hus med många ingångar och ännu fler utgångar.

Nu söker HDK-Valand en professor i design.

Ämne 

Design

Ämnesbeskrivning 

Design vid HDK-Valand i Göteborg är en del av en komplett miljö som infattar ett utbyte mellan utbildning, forskning och samhälle.

HDK-Valands transdisciplinära utbildningar i design utgår från ett helhetsperspektiv på design, och vilar på konstnärlig grund. Våra studenter har möjlighet att arbeta gränsöverskridande och fördjupat i ett bredare överlappande designfält vilket inkluderar miljöer, processer, strukturer och system i en postdisciplinär anda där stor vikt läggs vid sociala och samhälleliga aspekter av design.

HDK-Valands designutbildningar består idag av ett program på grundnivå och tre på avancerad nivå: Design, Child Culture Design samt Embedded Design.

Vi har också ett rikt utbud av fristående kurser som stödjer livslångt lärande och professionell vidareutbildning. HDK-Valand ger även utbildning på forskarnivå genom Konstnärliga fakultetens forskarskola som utbildar forskare med fokus på oberoende och kritisk kunskapsproduktion inom fältet.

Mer om design på HDK-Valand hittar du här: https://www.gu.se/hdk-valand/design

Arbetsuppgifter 

Som professor vid HDK-Valand är du med och utvecklar vår kompletta miljö där forskning och utbildning är i nära dialog. Du förväntas engagera dig och andra i den ämnesmässiga utvecklingen av utbildningarna inom det ämne där du har en professur. Kollegialt har du en ledande roll med förmågan till framåtblick och utveckling av framtidens utbildningsprogram och en öppenhet också för tvärdisciplinära samarbeten inom institutionen och vidare, inom utbildning såväl som forskning. Du förväntas delta i undervisningen på alla nivåer samt stödja och utveckla teoribildning, kontextualisering och reflektion inom ämnet design.

Som professor skapar du förutsättningar för egen och andras forskning, genom att söka forskningsmedel och du bär ett kollegialt ansvar för andra att utvecklas inom forskning. Det kan handla om att ge kollegor stöd och återkoppling i deras utveckling eller att leda en grupp inom institutionen utifrån forskningstema, ämnesområde eller tvärdisciplinär plattform. Vidare kan det innebära att delta i det interna arbetet inom universitetet, i förändringsarbete samt i olika former av kommittéarbeten, råd, redaktionellt arbete, anordnande av konferenser eller andra publika arrangemang.

Som professor är du engagerad i den fakultetsgemensamma forskarskolan och ingår i ett kollegium av handledare samt undervisar på forskarnivå.

Som professor har du en utåtriktad roll där din kunskap och forskning synliggörs offentligt och bidrar till utvecklingen av ämnesområdet och samhällets utveckling.

I anställningen ingår tid för egen forskning i en omfattning av 20% av heltid. Det finns också möjlighet att söka ytterligare resurser för forskningstid och aktiviteter.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 

Anställningen kräver omfattande erfarenhet av undervisning, program och kursutveckling på avancerad nivå, ledningsuppdrag på högskolenivå samt konstnärlig kompetens på internationell nivå inom design. För aktuell anställning krävs även doktorsexamen i relevant ämnesområde, samt dokumenterad förmåga att bedriva forskning och erfarenhet av doktorandhandledning.

För anställningen krävs även flytande engelska i tal och skrift och erfarenhet av att undervisa på universitetsnivå på engelska. 

Bedömningsgrunder 

Vi söker dig som har erfarenhet av undervisning på alla nivåer inom högskolan. Du har erfarenhet av doktorandhandledning och undervisning på forskarnivå. Vidare har du kunskap och kännedom om den samtida teoribildningen inom ämnet design, en aktiv praktik som visar sig genom konstnärlig produktion och publiceringar och aktivt deltagande i konferenser och andra offentliga sammanhang. Du har ett etablerat internationellt nätverk som kan stärka och utveckla institutionen och fakulteten.

Bedömningen görs utifrån konstnärlig, pedagogisk och i förekommande fall vetenskaplig skicklighet.

Med konstnärlig skicklighet avses att den sökande har:

 • Synlighet och värdering i konstliv och professionella sammanhang
 • Produktivitet inom området design
 • Konstnärlig forskning
 • Koppling till samt relevans i relation till den forskning som bedrivs inom institutionen

Med pedagogisk skicklighet avses att den sökande har:

 • Dokumenterad erfarenhet av program- och läroplansutveckling, inklusive olika examinationsformer
 • Dokumenterad erfarenhet av att föreläsa, handleda och examinera inom högre utbildning
 • Visad förmåga att förmedla kunskap, engagemang och intresse för ämnet design
 • Visad förmåga att kunna tillämpa nuvarande teoretiska diskurser inom området design för att utveckla undervisning på alla nivåer

Med vetenskaplig skicklighet avses att den sökande har:

 • Dokumenterad skicklighet att initiera och genomföra forskning
 • Doktorsexamen i relevant ämnesområde
 • Erfarenhet av att söka externa medel med goda resultat

Vid tillsättningen kommer det även läggas vikt vid att den sökande har:

 • Erfarenhet från internationella akademiska miljöer
 • Erfarenhet av arbete med breddad rekrytering och jämställdhet inom ämnesområdet
 • Intresse för och dokumenterad förmåga att leda personal och verksamhet
 • Kunskap och intresse för forskningsetik

Sökande som inte tidigare har slutfört de pedagogiska kurser för högre utbildning som tillhandahålls av universitetet (eller motsvarande) förväntas göra det under det första anställningsåret.

Eftersom kunskaper i svenska ofta är en förutsättning för det kollegiala samarbetet ska lärare, forskare och doktorander som inte har goda kunskaper i svenska erbjudas möjlighet att lära sig språket. 

Vi kommer främst beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

 • Tillsvidareanställning
 • Heltid
 • Placering vid HDK-Valand i Göteborg
 • Startdatum är 1 aug 2025, eller det datum vi senare kommer överens om.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Klara Björk, klara.bjork@gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR-funktionen vid HDK-Valand, hr@hdk-valand.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Din ansökan kan komma att granskas av internationella sakkunniga och det är önskvärt att ansökan och dess bilagor är skrivna på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av fel som kan uppstå vid översättningen. 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 
HDK-Valand HR,
ref PAR 2024/303
Box 131
405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2 september 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.