Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.
Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för kognition och kommunikation

Avdelningen bedriver en bred forskning med intresse för mänsklig kognition, interaktion och kommunikation i relation till samhällets digitalisering och sociala och kognitiva förhållanden, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Forskningen inom avdelningen med inriktning på kommunikation delas i stora drag in i två områden: digital kommunikation som rör både hur digitalitet påverkar kommunikation och hur digital teknik kan användas för att studera kommunikation samt organisationskommunikation med fokus på frågor om, förhållningssätt till och utmaningar för kommunikation inom organisationer och mellan organisationer och externa intressenter.

Inom kognitionsvetenskap utförs forskning främst inom områdena artificiell intelligens och psykologi. Detta inkluderar: maskininlärning, neuro-computational modellering, emotioners roll i multimodal interaktion, människa-teknik-interaktion (fokus på robotik och gamifiering), minne av fiktiv information, inflytandets psykologi och beslutsstödsystem.

För mer information av avdelningen, se https://www.gu.se/tillampad-informationsteknologi/avdelningen-for-kognition-och-kommunikation

Ämne

Kommunikation

Ämnesbeskrivning

Ämnet kommunikation fokuserar på att förstå olika former av kommunikation i olika sammanhang. Kommunikation är ett tvärvetenskapligt område i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap, humaniora och teknologi.

Arbetsuppgifter

Tjänsten som universitetslektor inkluderar undervisning och kompetensutveckling, med målsättning att undervisningen ska vara forskningsanknuten. I tjänsten förväntas du:

 • Undervisa kurser i det internationella masterprogrammet Master in Communication (vilket genomförs uteslutande på engelska).
 • Säkerställa att din undervisning baseras på forskningsrelaterad kompetens.
 • Förbereda och genomföra hela kurser eller delar av kurser, samt ta kursansvar.
 • Betygsätta examinationsuppgifter.
 • Handleda masteruppsatser inom kommunikationsfältet.

Övriga administrativa uppgifter kopplade till tjänsten kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kommunikation (eller närliggande ämnesområde) eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom området kommunikation. Kandidaten skall ha publicerat sig inom området digital retorisk kommunikation och/eller området interpersonell kommunikation. Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning om kommunikation och närliggande områden. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av framgångsrik forskning och undervisning/dokumenterad kompetens att undervisa i retorisk kommunikation i digitala kontexter samt olika områden av interpersonell kommunikation. I tillägg anses det meriterande med erfarenhet av framgångsrik handledning på mastersnivå, såväl som förmågan att bidra till undervisning inom följande områden: digitala förhållningssätt och teknologi för att studera kommunikation, inklusive förkroppsligad kommunikation, i förhållande till programmering och kodning samt forskningsmetoder och teorier inom området kommunikation. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Vi söker efter en självgående, flexibel, strukturerad och kreativ person med en god samarbetsförmåga, relationsskapande förmåga samt analytisk förmåga.

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Forskningsseminarier sker normalt på engelska. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning) på 100 % av heltid under 11 månader, med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för kognition och kommunikation.
Tillträde 15 augusti 2022 eller enligt överenskommelse.  

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Ben Clarke: 0766 - 18 35 39
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Tawfik: 031-786 29 04

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Meritförteckning/CV och personuppgifter
 • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
 • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
 • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-19 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.