Universitetslektor i bildpedagogik

Ref PAR 2022/591

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

HDK-Valand bildar tillsammans med Högskolan för scen och musik Skandinaviens största konstnärliga fakultet, med en unik bredd av konstnärlig utbildning och forskning. Vi ligger centralt i Göteborg och har ett nära samarbete med lokala och regionala aktörer samt ett brett internationellt nätverk och många internationella samarbetspartners. Vårt mål är att bilda Skandinaviens största och bredaste konstakademi, vilket kommer göra vår röst starkare i såväl svenska som internationella sammanhang och attrahera starka forskare, lärare och studenter. Tillsammans skapar vi en dynamisk, utåtriktad och internationell miljö och en god utgångspunkt för utbildning, forskning och samverkan i framkant.

 

HDK-Valand söker en universitetslektor i bildpedagogik för undervisning, forskning och utvecklingsarbete inom framför allt det ämnesdidaktiska området. Anställningen är på heltid och tillsvidare. Forskningstid ingår inom ramen för anställningen.

Anställningen är placerad vid den Pedagogiska enheten som omfattar lärarutbildning och vidareutbildning av lärare i bild och slöjd, samt forskarutbildning och forskning. På enheten arbetar cirka tjugofem medarbetare, varav en professor, åtta lektorer, samt fem forskarstuderande.

Vårt uppdrag är att utbilda bild- och slöjd-lärare för den svenska grundskolan och gymnasieskolan, främst inom ämneslärarprogram men även inom förskollärarprogrammet och grundärarprogrammet. I uppdraget ingår också arbete med distansutbildning via Lärarlyft och VAL-projektet som erbjuds som behörighetsgivande utbildning. I kursutbudet ingår också ett antal fristående kurser som kompetensutveckling för redan verksamma lärare. 

 

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår undervisning, handledning, examination och utveckling av ämnesdidaktik i bild gentemot grundskola, gymnasium och förskola. Vidare ingår kollegialt ansvarstagande för utveckling av det bildpedagogiska ämnesområdet, vilket medför att som universitetslektor följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i kombination med utbildningsuppdraget bidra till utveckling av ämnesområdet. I arbetet kan även ingå kursansvar, schemaläggning och kvalitetsuppföljning.

 

Behörighet 

 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

I denna anställning ställs krav på en filosofie doktorsexamen med inriktning mot bildpedagogik/bilddidaktik eller i konst- och bildvetenskap eller närliggande ämnen.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer störst vikt att tillmätas den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den vetenskapliga skickligheten och sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

  • Erfarenhet som bildlärare i grundskola, gymnasium eller av lärarutbildning på universitet eller högskola.
  • God kunskap om svenskt utbildningssystem och förmåga att undervisa på svenska och engelska.
  • Dokumenterad erfarenhet av att planera, utveckla och administrera kurser på högskolenivå.
  • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga att samarbeta med andra internt och externt.
  • Dokumenterad skicklighet i forskning inom utbildningsvetenskapligt forskningsområde i ämnet bild, publicering i vetenskapliga tidskrifter och förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

 

Meriterande

  • Erfarenhet av planering av och undervisning i doktorandkurser samt erfarenhet av biträdande handledning av doktorander.

I urvalsprocessen används intervjuer, där de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskningen i sitt ämne, samt på sin kommande roll vid institutionen. Institutionen kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra undervisning av hög kvalitet och därutöver aktivt bidra till institutionens utveckling av undervisning samt samverkan inom ämnesområden bild och slöjd.

 

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdatum januari 2023 eller annat överenskommet datum. Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas.

  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen och dess innehåll lämnas av Ulf Dalnäs, enhetschef Pedagogiska enheten vid HDK–Valand, telefon 031- 7864255  ulf.dalnas@gu.se

Frågor om rekryteringsprocessen kan ställas till hr@hdk-valand.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

HR HDK-Valand

Box 131

405 30 Göteborg

och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag.  

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25138&rmlang=SE