Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Matematiska Vetenskaper vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet är med ca 200 anställda Sveriges största matematiska institution. Institutionen har tre vetenskapliga avdelningar, Algebra och geometri, Analys och sannolikhetsteori samt Tillämpad matematik och statistik. 

Vi är en internationell miljö och har ett frekvent utbyte med andra universitet runt om i världen. Arbetsmiljön är stödjande och kreativ med ett konstant flöde av internationella gäster. Vi har många engagerade lärare med bred kunskap och stor erfarenhet av högskolepedagogik. 

Vår institution arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Vi arbetar också aktivt för att vara en föräldravänlig institution.

Mer information om oss kan hittas på:

http://www.chalmers.se/math/

Vid avdelningen för Analys och sannolikhetsteori bedriver vi forskning på hög internationell nivå inom bland annat harmonisk analys, partiella differentialekvationer, sannolikhetsteori och matematisk fysik. Vi söker en postdoktor som kan stärka vår forskning inom reell harmonisk analys.

Ämne

Reell harmonisk analys och operatorteori

Ämnesbeskrivning

Ämnet för det postdoktorala projektet är “Matris-degenererade elliptiska ekvationer och singulära integraler”, vilket är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till att börja med är målet att visa kontinuiteten hos den holomorfa funktionalkalkylen för randoperatorer associerade med elliptiska ekvationer, vilka är degenererade inte bara med avseende på storleken på koefficienterna, men också isotropt degenererade i betydelsen att koefficientmatriserna bara antas ha en Muckenhoupt matris-vikt som realdel. Dessa randoperatorer är nära besläktade med singulära integraloperatorer, och förhoppningen är att också visa lokala Tb satsen för matris-viktade singulära integraloperatorer, inom projektet.

Projektet är en naturlig fortsättning på en lång och framgångsrik forskningsriktning inom harmonisk analys och partiella differentialekvationer. Med utgångpunkt i satsen av Coifman-McIntosh-Meyer om Cauchyintegralens kontinuitet på Lipsschitzkurvor från 1982, går historien via T1 och Tb satser för singulära integraler och utvecklandet av wavelet-teorin under 1980-talet, lösningen av Katos kvadratrotsproblem av Auscher et al. 2002, och fortsätter med vidareutvecklandet av dessa tekniker och tillämpningar på randvärdesproblem för elliptiska system av den ansvarige forskaren tillsammans med Auscher, Hofmann, McIntosh, Rosén et al. under det senaste decenniet.

Erfarenhet av den harmoniska analys-teknologin kring Tb satser för singulära integraler och/eller Katos kvadratrots-problem/uppskattningar av holomorf funktionalkalkyl, är en huvudkvalifikation för tjänsten. Skicklighet relaterad till teorin om Muckenhoupt-vikter är också relevant.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en del av professor Andreas Roséns forskargrupp. Du förväntas att självständigt bidra med nya idéer inom ramen för detta samarbete.

Vid intresse finns det möjlighet att ägna upp till 10% av tiden åt undervisning och handledning.

Behörighet

Behörighet för akademiska tjänster styrs av Högskoleförordningen, kapitel 4, avsnitt 3-4.

För att vara behörig för tjänsten måste du ha avlagt doktorsexamen (eller försvarat din avhandling) i matematik eller motsvarande senast vid ansökningstidens utgång. Doktorsexamen bör normalt inte vara äldre än tre år vid ansökan.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för bedömning av ansökningar återfinns i Högskoleförordningen, kapitel 4, avsnitt 3-4.

Bedömningen baserar sig i huvudsak på vetenskapliga meriter, i synnerhet meriter kopplade till projektbeskrivningen enligt ovan. Du ska kunna visa prov på excellens inom forskning. Du bör vara högt motiverad och självständig. Din förmåga till samarbete och kommunikation kommer att beaktas i bedömningen. Utmärkta kunskaper i engelska är en förutsättning.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, högst två år
Omfattning: 100 %
Placering: Avdelningen för analys och sannolikhetsteori, Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet
Tillträde: enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Andreas Rosén, andreas.rosen@chalmers.se, +46 31 772 5365, http://www.math.chalmers.se/~rosenan/

Biträdande professor Hjalmar Rosengren, enhetschef vid avdelningen för Analys och sannolikhetsteori, hjalmar@chalmers.se, +46 31 772 5358

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla:

      - Personligt brev
      - CV som inkluderar vetenskapliga publikationer och konferensföredrag

      - Forskningsbeskrivning på högst två sidor, med tidigare forskning och framtidsplaner
      - Kopia på examensbevis
      - Kontaktuppgifter till två referenspersoner

      - Högst fem vetenskapliga publikationer

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kommer att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.