Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

 

Ämne

Teoretisk filosofi

 

Ämnesbeskrivning

Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras traditionellt frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur (metafysik och medvetandefilosofi), liksom frågor som rör hur vi kan veta (epistemologi) och uttrycka (språkfilosofi och logik) något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre alla dessa områden.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning på delkursen Kunskapsteori 7,5 hp på Teoretisk filosofi: Grundkurs FT1100, undervisning, handledning och seminarieledning på delkursen Tema: Medvetande 7,5 hp på Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs FT1200 men även undervisning på delar av kvällskursen Samtida västerländsk filosofi FIK020 7,5 hp.

På Tema: Medvetande studeras olika centrala strömningar inom modern medvetandefilosofi. Fokus ligger på akademiskt skrivande och examinationen tränar särskilt förmågan till skriftlig argumentation. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och enskilt arbete med tillgång till lärarens handledning, samt redovisning av uppgifterna för övriga deltagare i kursen.

Kurserna är schemalagda under senare delen av höstterminen och anställningstiden är satt till 3 mån.

Kompetensutveckling och forskning ingår med 8,5 + 8,5%

På grund På grund av Covid-19 planerar vi för distansundervisning under första halvan av terminen, men en återgång till campusundervisning kan bli aktuell. 

Det innebär att undervisningen behöver kunna genomföras på distans från hemmet med en beredskap att undervisa på plats i lärosal på Humanisten i Göteborg vid en återgång till campusundervisning. Undervisning för studenter som genomför sitt avslutande läsår och internationella studenter på plats i Sverige är prioriterade för en anpassad återgång till campusförlagd utbildning. I dessa prioriterade fall genomförs undervisning på plats på Humanisten med studenter i sal och samtidig streaming till studenter som inte kan eller bör närvara på plats. 

Mer information om Göteborgs universitets policy och inriktningsbeslut med anledning av Covid-19 finns här: https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt/coronaviruset/

 

Behörighet

Behörig att söka är den med doktorsexamen i teoretisk filosofi.

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Administrativ erfarenhet värderas också positivt. Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Undervisningserfarenhet i teoretisk filosofi inom kunskapsteori och medvetandefilosofi är starkt meriterande.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 3 månader.

Omfattning: 85 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Tillträde: 2021-11-06

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningssamordnare Peter Johnsen peter.johnsen@gu.se 031–786 5312 

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas i ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs Universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Att Jennifer Stråle, Box 200, 405 30 Göteborg. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-16

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner