Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Perinatallaboratoriet är ett forskningslaboratorium med omfattande forskningsaktivitet på hög internationell nivå. Huvudspråket är engelska och svenska, arbetsmiljön är stimulerande och utvecklande genom hög produktivitet och professionell forskargrupp. Perinatallaboratoriet är beläget vid avdelningen för obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra. Perinatallaboratoriet och forskargruppen leds av professor Bo Jacobsson. 

Titel på projektet: Ärftlighet inom förtidsbörd och graviditetslängd

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Förtidsbörd, som innebär att förlossningen sker före 37 fullgångna graviditetsveckor, är globalt den främsta orsaken till perinatal dödlighet. Medan medicinska framsteg har förbättrat överlevnaden av förtidigt födda barn, saknar vi fortfarande effektiva strategier som förebygga förtidsbörd. Det huvudsakliga hindret är den bristande förståelsen av de biologiska mekanismerna som är involverade förlossning i allmänhet och förtidsbörd i synnerhet. Då det saknas relevanta djurmodeller som är applicerbara på humana förhållande, har man haft stora förhoppningar på att studier av genetisk variation hos människa skulle kunna ge ny biologisk förståelse för förlossningsmekanismer. Det krävdes dock 45 000 kvinnor för att vi skulle kunna upptäcka de första genetiska variationerna som vi publicerade för 2 år sedan. Man kallar detta problemet inom genetisk epidemiolog för den ”saknade ärftligheten”.

Detta projekt handlar om att på ett djupare plan försöka förstå hur genetiska faktorer bidrar till variation i graviditetslängd och förtidsbörd. Vi vill utveckla metoder som bättre kan identifiera nedärvningsmönster av genetiska signaler. Vi avser att studera anhopningar av likartad graviditetslängd och förtidsbörd både hos en och samma kvinna och mellan kvinnor i samma familjer och försöka hitta förklaringar till att det blir så. I projektet så använder vi Medicinska födelseregistret som täcker upp till 99% av alla förlossningar i Sverige. Projektet syftar till att utveckla modeller som förbättrar den statiska styrkan i genetiska analyser av graviditetslängd. Detta kan i sin tur leda till att bättre klinisk förståelse av skillnader i graviditetslängd hos samma kvinna och mellan olika kvinnor. Detta är grunden för att kunna utveckla förebyggande strategier avseende förtidsbörd.

I detta projekt vill vi få inblick i förtidig förlossning genom att utforska stora epidemiologiska data. Vi söker en kandidat med erfarenhet av epidemiologi, matematik och statistik. Du är driven samt kreativ med förmågan att självständigt lära sig statistiska begrepp. Dessutom vill vi att du har erfarenhet av programmering, gärna i R (andra språk som JavaScript, SQL är en fördel). Meriterande är en bakgrund av ”dry-lab”. Bakgrund av ”wet-lab” är inte meriterande i detta projekt. Arbetsuppgifterna innehåller arbete med stora epidemiologiska och/eller genetiska dataset där dokumenterad erfarenhet är en fördel. Forskningsgruppen är internationell, därför ser vi att du har mycket goda kunskaper i engelska samt svenska i tal och skrift är önskvärt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för obstetrik och gynekologi. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Bo Jacobsson, professor, institutionen för kliniska vetenskaper,
e-post: bo.jacobsson@obgyn.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller epost) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner