Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Offentlig förvaltning

Ämnesbeskrivning

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat och mastersprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, förvaltning och demokrati; förvaltningsekonomi; organisering, management och samhälle; samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser i förskollärarprogrammet och rektorsprogrammet. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Aktuella övergripande forskningsområden är bland annat kommunal politik och demokrati, offentlig granskning, offentlig organisering, offentlig förvaltnings samverkan med lokalsamhället, offentlig rätt, skolans- och förskolans styrning samt hållbar stadsutveckling.

Forskning och undervisning inom området organisering, management och samhälle utgår från ett intresse att förstå organisering i relation till vår tids stora utmaningar. I såväl forskning som undervisning söker vi förklaringar till och undervisar om hur offentliga aktörer i samverkan med lokalsamhället arbetar för att bli mer innovativa, hållbara och utveckla medarbetare, tjänstepersoner, politiker och sin omgivning, och hur de kan bli framgångsrika i sin strävan. Forskningen är mångfaldig i såväl perspektiv som forskningsmetoder.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar:

 • Undervisning på Förvaltningshögskolans kurser i offentlig förvaltning, särskilt de som fokuserar på organisering, management och samhälle. Undervisningsspråket är svenska men moment på engelska förekommer.
 • Forskning i offentlig förvaltning med fokus på organisering, management och samhälle. Andel forskning respektive undervisning regleras individuellt utifrån lokal tjänstgöringspolicy. Ansökningar om externa forskningsmedel uppmuntras.
 • Samverkan med det omgivande samhället, särskilt uppdragsutbildningar som fokuserar på organisering, management och samhälle.
 • Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg.
 • Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor i offentlig förvaltning är den som avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning, eller i ett annat för anställningen relevant ämnesområde som exempelvis företagsekonomi, sociologi, socialantropologi eller etnologi samt visat pedagogisk skicklighet.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats https://medarbetarportalen.gu.se/samfak/lararforslagsnamnden/rekrytering

Förmåga att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen i första hand sker på svenska.

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av utvecklingspotential och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att ges lika vikt.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter. Behörig är den som har dokumenterade forskningsmeriter inom offentlig förvaltning (eller motsvarande). Särskilt meriterande är forskning med inriktning mot offentlig organisering i vid mening, i Sverige eller andra länder. Alla vetenskapliga publiceringar av hög kvalitet är meriterande, såväl publiceringar på svenska som i internationella tidskrifter. Att ha erhållit externa forskningsmedel är också meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter. Behörig är den som har dokumenterade undervisningsmeriter inom offentlig förvaltning (eller motsvarande). Särskilt meriterande är undervisning med inriktning mot offentlig organisering. Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning ska vara väl dokumenterade och vitsordade. Författande av läromedel, utveckling av kurser eller utbildningsmoment är meriterande.

Inom universitets samverkansuppgift med det omgivande samhället är medverkan i uppdragsutbildningar samt genomförande av kvalificerade uppdrag inom offentlig verksamhet särskilt meriterande. Även nätverksaktiviteter riktade mot offentliga förvaltning och dokumenterad förmåga att informera om forskning är meriterande.

Vidare beaktas graden av administrativ skicklighet, förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, liksom personlig lämplighet (främst ansvarstagande, självständighet, samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga). Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes avsikt och förutsättningar att aktivt medverka i Förvaltningshögskolans akademiska miljö i Göteborg.

Sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt slutfört den inom ett år från anställningstillfället.

Anställning

En eller flera.
Anställningen är en tillsvidareanställning placerad vid Förvaltningshögskolan med omfattning 100%.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning, forskning och samverkan inom området offentlig förvaltning med fokus på organisering, management och samhälle samt sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Björn Rombach på telefon 031 - 786 1610
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Maria Utterhall, personalhandläggare, maria.utterhall@gu.se, 031-786 2966.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Förvaltningshögskolan, Box 712, 405 30 Göteborg

Till ansökan skall bifogas:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • Meritförteckning/CV
 • Vetenskapliga meriter inklusive publikationslista, högst 10 vetenskapliga skrifter kan åberopas
 • Pedagogiska meriter skall innehålla upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet; högst 10 läromedel kan åberopas
 • Tjänstgöringsintyg
 • Övriga handlingar som du som sökande vill åberopa.
 • Två referenser med kontaktuppgifter

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-04

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner