Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället. Institutionen består av sammanlagt fem avdelningar; informatik, lärande, kommunikation och IT, kognition och kommunikation, människa-datorinteraktion samt verksamhetsstöd. Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.


Vi söker nu dig som vill ta uppdraget som prefekt för institutionen under de kommande sex åren, och med vision och drivkraft verka för att institutionen fortsätter att utvecklas som en ledande aktör inom samhällets digitalisering.

Arbetsuppgifter

Som prefekt är du chef för institutionen och företräder institutionen både inom och utanför universitetet. Du har det övergripande ansvaret att leda och utveckla utbildning och forskning av hög kvalitet vid institutionen och samverka inom universitetet samt med externa aktörer.

Du har som prefekt ett samlat ansvar för verksamheten och att dess resurser disponeras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I detta ingår ansvar för ekonomi, lokaler och infrastruktur, personal, studenter samt att säkerställa och utveckla en god, jämställd och stimulerande arbets- och studiemiljö. Vidare innebär ansvaret att leda arbetet för kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald. I uppdraget ingår också ansvar för att universitets- och fakultetsgemensamma beslut, avtal, regler, lagar, förordningar och policyer följs inom institutionen. Prefekten är chef för proprefekt och administrativ chef, andra utsedda chefer (avdelningschefer, viceprefekt) samt övriga anställda vid enheten.

Avdelningschefer samarbetar med och stödjer prefekt i ledning av verksamhetens avdelningar. Du har ett nära samarbete med, och har stöd av, administrativ chef som leder institutionens verksamhetsstöd där handläggare och specialister ansvarar för specifika arbetsuppgifter som ekonomi, personalfrågor, kommunikation, inköp, lokaler med mera. Som prefekt har du också stöd av rådgivande forum, arbetsgrupper och nätverk, såsom institutionens ledningsgrupp och institutionsrådet.

Prefekten har en formell position och funktion i organisationen med preciserade mandat i arbetsordning samt delegationsordning och rapporterar till dekanen. Dekan är prefektens chef och ska i samråd planera kompetensutveckling avseende ledarrollen som prefekt. I uppdraget ingår även ett chefsutvecklingsprogram, som ska genomföras under den första delen av prefektperioden.

Prefekten ingår via prefektrådet i även fakultetens ledning och stöttar därmed dekanen i strategiska frågor. Prefekten förväntas därför också intressera sig för och medverka till utvecklingen av fakulteten som helhet.

Prefektens engagemang, skicklighet och ansvar är därför mycket betydelsefullt för institutionens och fakultetens framtida utveckling. I uppdraget ingår att aktivt arbeta för universitetets värderingar genom att visioner, strategier och mål uppfylls. Universitetet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Kvalifikationer  

Vi söker dig som har ett starkt intresse för institutionens fokusområde; samhällets digitalisering. Du är vetenskapligt kompetent och har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet från akademiska miljöer. Dokumenterad god chefs- och ledarskapsförmåga ses som mycket viktigt. Du har också erfarenhet från forsknings- och utbildningsverksamhet inom grund- och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

Docentkompetens ses som meriterande. Vidare ses dokumenterad erfarenhet av de förutsättningar och regelverk som gäller inom högskolevärlden och offentlig förvaltning, forsknings- och utbildningsfrågor, ekonomiarbete inom högskolesektorn samt personal- och arbetsmiljöfrågor som meriterande. Även ett väl utbyggt forskningsnätverk såväl nationellt som internationellt, samt erfarenhet av samverkan är meriterande.

För uppdraget som prefekt bedömer vi att följande personliga egenskaper och förmågor är viktiga:

 • skapa förutsättningar för mångfald 
 • vara respektfull och lyhörd i ditt bemötande
 • vara stabil i stressituationer
 • ha en relationsskapande ledarskapsförmåga
 • kunna balansera och prioritera
 • vara trygg i ditt ledarskap
 • kunna hantera konflikter
 • kunna kommunicera rakt och tydligt
 • vara en närvarande del av verksamheten

Du förutsätts ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Myndighetsspråket är svenska, samtidigt som arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av ovan angivna egenskaper, kompetens och skicklighet, erfarenheter, samt personlig lämplighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att leda och utveckla verksamheten vid institutionen, genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppdrag

Uppdraget som prefekt är tidsbegränsat till en mandatperiod på sex år, med avstämning efter tre år. Uppdraget tilldelas inom befintlig anställning vid Göteborgs universitet. Prefektuppdragets omfattning uppgår till 75-100% och fastställs i dialog med kandidat och dekanen. Tillträde sker enligt överenskommelse. 

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, tester och referenstagning. Intervjuerna äger rum i september. Det kommer att hållas ett rådgivande val vid institutionen. Det är därefter fakultetens dekan som slutgiltigt utser prefekt, i enlighet med universitets arbetsordning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Beredningsgruppens ordförande/professor Agneta Ranerup: 031-786 61 54 eller dekan Dick Stenmark: 0702-50 80 08  
Frågor om tillsättningsförfarandet kan ställas till dekan Dick Stenmark: 0702-50 80 08

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker uppdraget via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ned till höger på denna sida. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Meritförteckning/CV och personuppgifter
 • Utbildningsbevis, betyg, intyg eller andra handlingar som styrker efterfrågade erfarenheter och förmågor
 • Personligt brev på max en A4-sida, där den sökande motiverar varför denne söker tjänsten samt hur denne uppfyller kraven för tjänsten
 • Utförlig redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
 • Två referenser från tidigare eller nuvarande chefer

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-08-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner