Takk for søknaden. Brunvoll AS ber om ditt samtykke for registrering av personopplysninger.

Jeg godkjenner herved at mine personopplysninger registreres og behandles i forbindelse med rekruttering. Opplysningene som blir gitt vil være tilgjengelige for HR og rekrutterende personer innenfor organisasjonen i henhold til EUs forordning for personvern (2018), GDPR.

Behandling av personopplysninger
Opplysningene du oppgir i søknaden registreres på Brunvoll AS sine vegne i Brunvolls rekrutteringssystem, ReachMee.

Vi behandler følgende personopplysninger:

Navn

Fødselsår

Kjønn

Kontaktopplysninger: e-postadresse, telefonnummer, adresse

Svar på utvalgsspørsmål i søknadsskjemaet

CV

Søknadsbrev

Øvrige vedlagte filer (som f.eks. vitnemål)

Evt testsvar fra arbeidspsykologiske tester

Brunvoll AS er behandlingsansvarlig
Brunvoll AS er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hva skal opplysningene brukes til?
Brunvoll AS bruker opplysningene for å behandle jobbsøknaden. Søknaden behandles via en kandidatprofil som samler informasjon du har oppgitt i forbindelse med jobbsøknaden.

Arbeidspsykologiske tester

Rekrutteringsprosessen kan benytte seg av en eller flere arbeidspsykologiske tester. Svarene du gir på testene sammenlignes med en forhåndsbestemt arbeidspsykologisk profil for stillingen. Den arbeidspsykologiske profilen er basert på kompetanser og andre parametere hentet fra kravprofilen. Resultatet fra arbeidspsykologiske tester kan ligge til grunn for beslutningen om hvorvidt du går videre i prosessen eller ikke.

 

Ta kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen hvis du har spørsmål.

 

Hvem har tilgang til opplysningene?

Opplysningene som blir gitt kommer til å være tilgjengelige for HR og prosjektansvarlige innenfor organisasjonen.

Hvis du har beskyttet identitet, skal du henvende deg til kontaktpersonen som er oppgitt i annonsen. Du bør også være forsiktig med hva slags informasjon du deler i søknaden. Oppgi derfor kun informasjon som er relevant for den aktuelle stillingen. 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Samtlige personopplysninger vil bli slettet fra Brunvolls database i rekrutteringssystemet innen to år etter din siste søknad.

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger Brunvoll har om deg
Du har rett til å få vite hvilke opplysninger Brunvoll har om deg i form av et datauttrekk. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet. 

Kontakt ved forespørsel om datauttrekk/endre/slette opplysninger samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger

Personvernombud i Brunvoll AS:


Navn: Kristian Kristoffersen

Organisasjonsnummer: 995 884 070
Postadresse: Eikremsvingen 2C, 6422 Molde
Besøksadresse: Eikremsvingen 2C, 6422 Molde
Telefon: +47 71 21 96 00