Vill du få information om när vi har lediga jobb, klicka på ”Prenumerera” och lägg in din mejladress.

Lediga jobb

Lista på tillgängliga jobb. Rubrikerna kan sorteras genom att klicka på dem.
Aktuella annonser Anställningsform Sista ansökningsdag
Förorenade områdesenheten söker dig som vill bidra i arbetet med att avhjälpa föroreningsskador Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-13 2022-06-13
Handläggare med fokus på farligt avfall Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-10 2022-06-10
E-handelssamordnare till inköpsenheten på Naturvårdsverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-05-31 2022-05-31
HR-specialister till Naturvårdsverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-08 2022-06-08
Handläggare till Utsläppshandelsenheten med fokus på industrins kväveoxidutsläpp Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-09 2022-06-09
Beredskapshandläggare inom krisberedskap och civilt försvar Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-05 2022-06-05
Erfaren beredskapsstrateg inom krisberedskap och civilt försvar Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-05 2022-06-05
Informationssäkerhetshandläggare Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-05 2022-06-05
Applikationsarkitekt till Naturvårdverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-08 2022-06-08
Flera handläggare till Klimatklivet, Naturvårdsverket Tidsbegränsad anställning Sista ansökningsdag:2022-06-01 2022-06-01
Handläggare med klimatfokus inom arbete med våtmarker Tidsbegränsad anställning Sista ansökningsdag:2022-05-27 2022-05-27
Miljögiftsexpert inom vattenförvaltningen till Naturvårdsverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-06-01 2022-06-01
Verksamhetsutvecklare till staben på Naturvårdsverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-05-29 2022-05-29
Förvaltningsledare IT, Digitala informationskanaler, till Naturvårdsverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-05-31 2022-05-31
Nationalekonom med fokus på styrmedelsanalyser för biologisk mångfald till Naturvårdsverket Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-05-30 2022-05-30
Nationalekonomer med fokus på styrmedelsanalys Tillsvidareanställning Sista ansökningsdag:2022-05-29 2022-05-29