Tekniska miljöspecialister för snabbare omställning av industrin

Stockholm

Ref NV-06170-22

Vill du arbeta med de stora miljö- och klimatutmaningarna och fördjupa dig i ny teknik? Vill du få möjlighet att lyfta blicken till ett nationellt och internationellt perspektiv och bidra till omställningen av industrin? Då kan vi erbjuda dig en självständig roll med stort ansvar.

Industrin har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Både nationellt och på EU-nivå finns ambitiösa mål och det sker en snabb utveckling mot industrier med låga koldioxidutsläpp, cirkulära resursflöden och minimerad övrig miljöpåverkan. Naturvårdsverket har en stödjande och pådrivande roll i arbetet och ska verka för att nå dessa mål, bland annat genom att delta i miljöprövningar och ge vägledning.

Nu behöver vi förstärka med två eller flera tekniska miljöspecialister som vill bidra i detta arbete. Tjänsterna är tänkta att placeras på miljöskyddsenheten och industrienheten som är de enheter som bland annat arbetar med prövning och vägledning rörande Sveriges basindustrier såsom gruvor, stål- och metallindustrin, skogsindustrin, kemiindustrin, raffinaderier och förbränningsanläggningar. 

Naturvårdsverket är en flexibel arbetsplats som ger goda möjligheter att kombinera utvecklande arbetsuppgifter och fritid. Vi erbjuder dig samarbetsinriktade kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer. På avdelningen kommer du att få arbeta både nationellt, inom EU och internationellt. Den pågående teknikutvecklingen inom industrin kräver att myndigheten aktivt deltar i detta arbete, och du kommer att få möjlighet till fördjupning och kompetensutveckling inom ditt sakområde och inom rollen som tjänsteman.

Dina arbetsuppgifter 

Du kommer att tillsammans med kollegor arbeta med industrirelaterade miljöfrågor. I uppdraget ingår att inom ditt ansvarsområde företräda det allmänna i domstolsprövningar, ge vägledning till tillsynsmyndigheter och andra aktörer samt ge tekniskt expertstöd till andra delar av myndigheten. Du kommer att stödja regeringen i EU-arbetet, bland annat genom att samordna och delta i framtagandet av teknikdokument på EU-nivå.

En av tjänsterna kommer att ha sitt huvudsakliga fokus på gruvindustrin och är tänkt att placeras på miljöskyddsenheten. En av tjänsterna kommer att ha ett bredare fokus, bland annat stål- och metall, och större möjligheter till EU-arbete, och är tänkt att placeras på industrienheten.

Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lägga upp ditt arbete och samarbeta med andra kompetenser inom myndigheten, bland annat miljöjurister, samhällsekonomer, toxikologer, kemister, miljöinspektörer, geologer och biologer. 

Din kompetens

Vi söker dig som

  • har minst tre års teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på universitets- eller högskolenivå,
  • har minst tre års erfarenhet av arbete med miljörelaterade industrifrågor, och
  • kan uttrycka dig väl skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Det är meriterande om du

  • har specialistkunskap inom gruvor, stål- och metallindustrin, skogsindustrin, kemiindustri, raffinaderier, eller förbränningsanläggningar,
  • har kunskap om miljöbalken och annan svensk miljölagstiftning,
  • har kunskap inom nya tekniker som bidrar till omställningen av industrin,
  • har erfarenhet av industriutsläppsdirektivet och BAT-slutsatser,
  • har erfarenhet av arbete med tillståndsprövning, tillsyn, egenkontroll eller vägledning,
  • har kompetens även inom något ytterligare område som exempelvis geologi, geohydrologi, ekotoxikologi eller ekologi.

Vi tror att du kan ha erfarenhet från statlig myndighet, kommunal verksamhet, konsultbranschen, industriverksamhet eller från forskarvärlden. Med hänsyn till den pågående omställningen av industrin tror vi att du har intresse för innovation och ny teknik.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper där vi ser att du har förmåga att samarbeta med både kollegor och andra aktörer med olika perspektiv och kompetenser. Du har integritet och är ansvarstagande med ett helhetsperspektiv och kan anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du är driven och kan snabbt kan sätta dig in i nya frågor, tänka nytt och analytiskt samt arbeta strukturerat även under perioder då högt tempo råder. Du är bra på att kommunicera och kan förmedla budskap på ett pedagogiskt sätt.

Om anställningen

Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Naturvårdsverket vill erbjuda ett flexibelt arbetssätt genom möjlighet till distansarbete. Vi eftersträvar en effektiv verksamhet,

Tillträde snarast enligt överenskommelse. Resor inom Sverige och EU ingår i båda tjänsterna. Vi tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti.

Kontakt

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00.

Cecilia Ångström, tillförordnad enhetschef industrienheten. Tillgänglig från 8 augusti.

Karolina Ardesjö Lundén, enhetschef miljöskyddsenheten

Kontaktpersoner för ST och Saco

Om Naturvårdsverket

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Många industrier kommer de kommande åren att behöva söka nya eller ändrade miljötillstånd med anledning av nya affärsmodeller och ny teknik. Naturvårdsverket har bildat en ny avdelning för planering, prövning och tillsyn för att kunna fokusera arbetet med att delta i miljöprövningar, ge vägledning och stödja regeringen i regelgivningen. Avdelningen samordnar också arbetet med industriutsläppsdirektivet (IED), och ansvarar för att ge både juridiskt och tekniskt expertstöd till hela myndigheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1025/main?site=7&validator=459cfe39cd73a1331eefa71ddfcae080&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1318&rmlang=SE