Miljöjurister till Naturvårdsverket

Stockholm

Ref NV-08380-21

Vill du vara med att bidra till klimatomställningen, miljöförbättring, hållbar utveckling och arbetet för att nå de svenska miljömålen? 

Naturvårdsverket söker jurister med inriktning miljörätt till i första hand vår industrienhet.  

Enheten arbetar med prövning, regelgivning och vägledning för att begränsa miljöpåverkan från miljöfarlig verksamhet. Vi ger också miljöjuridiskt stöd till andra delar av Naturvårdsverket och expertstöd till Miljödepartementet, inom EU och internationellt. 

Industrienheten arbetar främst med miljöpåverkan från industribranscherna papper och massa, kemi och raffinaderier, metall, förbränningsanläggningar samt flyg och hamnar. Juristerna ger härutöver stöd till bland annat frågor om handel med utsläppsrätter och andra miljörättsliga frågor inom klimat- och luftområdet. 

Dina arbetsuppgifter 
Du kommer att arbeta tillsammans med andra jurister och handläggare med främst naturvetenskaplig eller teknisk kompetens. Du kommer att delta i regeringsuppdrag och i prövningsärenden genom att bland annat skriva yttranden och delta i domstolsprocesser i hela Sverige. I arbetsuppgifterna ingår även regelgivning, vägledning och att svara på remisser. Många frågor har EU-rättslig koppling. Du utvecklar ett nära samarbete med naturvetare, tekniker och ekonomer. 

Dina kompetenser 
Vi söker dig som har jur. kand. eller motsvarande juristexamen och minst några års erfarenhet av juridiskt arbete. Du har goda kunskaper i miljörätt och EU-rätt. Du kan kommunicera väl i tal och skrift på svenska och vid behov använda engelska i arbetet. 

Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av processföring, arbete vid mark- och miljödomstol eller annat miljörättsligt arbete. Dessutom är erfarenhet av författningsarbete, arbete med EU-lagstiftning samt miljörättsligt arbete på kommun och länsstyrelse meriterande. 

Du har förmåga att samverka med externa aktörer och att samarbeta med kollegor med olika perspektiv och kompetenser. Du har integritet och är ansvarstagande med ett helhetsperspektiv och kan vara flexibel när förutsättningarna förändras. Du kan snabbt sätta dig in i nya områden, tänka analytiskt samt arbeta strukturerat.  

Om anställningen 
Vi söker i första hand för visstidsanställning cirka ett år, med placering i Stockholm eller Östersund, men även fast anställning kan komma i fråga. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. 

Självklart delar du vår värdegrund och är lyhörd, professionell och offensiv. 

Ansökan 
Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2021. 

 
Kontakt 
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta följande personer via växeln, tel.nr. 010-698 10 00. 

Karin Dunér, enhetschef för industrienheten 

Gustav Kjellander, facklig representant, ST 

Gunilla Söderström, facklig representant, Saco 

Om Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss se www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Jobba-hos-oss 

Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet är en viktig förutsättning för detta. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1025/main?site=7&validator=459cfe39cd73a1331eefa71ddfcae080&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1065&rmlang=SE