Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.Personuppgifter

CV-dokument 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil doc, docx, rtf, pdf, jpg, gif

Personligt brev 


Om du inte vill ladda upp ett dokument kan du istället skriva direkt i formuläret. Klicka här >>

Välj fil
doc, docx, rtf, pdf, jpg, gif

Övriga dokument

Välj fil doc, docx, rtf, pdf, jpg, gif

Besvara följande kompletterande frågor.
Det är viktigt att du svarar på nedan urvalsfrågor så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Sparades

Behandling av personuppgifter och offentlighetsprincipen

Naturvårdsverket är en statlig myndighet och därmed är inkomna ansökningshandlingar allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Ansökningshandlingarna är som huvudregel offentliga och kan komma att lämnas ut vid begäran enligt offentlighetsprincipen som regleras i tryckfrihetsförordningen.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan hanteras i rekryteringsverktyget ReachMee.

Mot bakgrund av ovanstående bör du inte ange några känsliga uppgifter i dina ansökningshandlingar, såsom t.ex. etniskt ursprung, uppgift om hälsa, medlemskap i fackförening eller personnummer.

Ansökningshandlingar från den person som anställs och namn på samtliga sökande bevaras enligt arkivlagen (1990:782). Ansökningshandlingar från personer som inte anställs av Naturvårdsverket gallras två år efter det att anställningsbeslutet har vunnit laga kraft. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som Naturvårdsverket behandlar och hur vi behandlar dessa. Om du vill ha sådan information skickar du ett undertecknat brev till vår adress: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

Du har också rätt att när som helst be att Naturvårdsverket rättar felaktiga eller inaktuella personuppgifter om dig.

Genom din ansökan samtycker du till att Naturvårdsverket behandlar dina angivna personuppgifter.

Om du inte vill lämna dina uppgifter på detta sätt, ta kontakt med ansvarig rekryterare.

Din ansökan är inte fullständig. Fyll i alla obligatoriska uppgifter och registrera din ansökan.
Tillbaka