Tandvårdschef

Malmö

Referensnummer P 2024/901

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker    

Tandvårdschef till Odontologiska fakulteten.    

Innehåll och arbetsuppgifter    

Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet välkomnar härmed sökande till uppdrag som tandvårdschef. Vi söker dig som med stort engagemang vill leda och utveckla verksamheten vid Universitetstandvården. Som tandvårdschef rapporterar du till dekan för fakulteten och ingår i fakultetens ledningsgrupp samt har ett ledningsansvar för tre klinikenhetschefer, tandvårdssamordnare och T4-koordinator. Totalt arbetar ca 80 medarbetare vid Universitetstandvården. Uppdraget kombineras med en tillsvidareanställning som lärare vid fakulteten. 

Tandvårdschefens uppdrag är både strategiskt och operativt. Som tandvårdschef ingår du i fakultetens ledningsgrupp och har ett nära samarbete med dekan och sektionscheferna. Du ansvarar för infrastrukturen (assisterande personal, rutiner, utrustning, lokaler mm) för att bedriva all klinisk verksamhet utifrån tillämpliga krav inom vårdens område. Tandvårdschefen ansvarar också för att det finns förutsättningar för genomförande av grundutbildningens kliniska utbildning, samt för lärar- och specialistklinik inklusive klinik inom specialistutbildningen. I uppdraget ingår även att i samråd med ämnesföreträdare och forskare skapa förutsättningar för klinisk forskning av hög kvalitet. I tandvårdschefens uppdrag ingår även patientsäkerhetsansvar och vårdgivaransvar delegerat från dekan och Rektor. 

Omfattningen av ledningsuppdraget är 50-75 % och kombineras med egen klinisk verksamhet, lärartjänst eller forskning. 

I rollen som tandvårdschef företräder du arbetsgivaren och har personal-, arbetsmiljö och budgetansvar för Universitetstandvården. En viktig del av uppdraget är att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens samt arbeta aktivt för att skapa och värna medarbetarnas arbetsmiljö. Malmö universitet lägger stor vikt vid att ledarskapet främjar en inkluderande och likvärdig arbetsmiljö för såväl medarbetare som studenter.

Kvalifikationer    

Sökande till uppdraget som tandvårdschef ska vara legitimerad tandläkare eller legitimerad tandhygienist. Du har chefserfarenhet och gärna erfarenhet av att leda tandvårdsverksamhet. Erfarenhet av arbete inom utbildning och forskning från högskola eller universitet är meriterande. Specialistkompetens och doktorsexamen är meriterande. 

Vi letar efter en trygg och engagerad ledare som har förmåga att skapa delaktighet och att få medarbetare att växa och utvecklas. Du är intresserad av utbildnings-, vård- och forskningsfrågor, du har stor förmåga att se till helheten för fakulteten och du agerar långsiktigt. Du lyssnar in andras åsikter, kommunicerar tydligt och tar tillvara på dina medarbetares kompetens och har god förmåga att driva och slutföra uppdrag med goda resultat.   

Arbetsplats  

Odontologiska fakulteten 
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och utbildning syftar till att förbättra människors orala hälsa och höja kvaliteten i tandvården. Forskningen hämtar sina frågeställningar från tandvården och kunskapsutbyte sker kontinuerligt mellan vård och forskning. Samverkan med omgivande samhälle är central och forskningen har en stark internationell förankring. Fakultetens forskare medverkar i nationella och internationella samarbeten med andra universitet, företag och organisationer. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. 

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner för undervisning och forskning och en tandvårdsverksamhet benämnd Universitetstandvården. Alla lärare är anställda vid sektionerna men har klinisk handledning av studenter och egen patientbehandling inom Universitetstandvården. Alla tandsköterskor är anställda vid Universitetstandvården som är organiserad i tre klinkenheter med en chef för varje enhet. Universitetstandsvården omfattar även Dentalservice.

Upplysningar    

Dekan Per Alstergren, tel: 070 – 828 98 48, per.alstergren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.    

Ansökan    

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-08-30. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla: 

  • Meritförteckning 
  • Relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten 

Övrigt    

Detta är ett uppdrag på tre år med möjlighet till förlängning som kombineras med en tillsvidareanställning som lärare vid fakulteten. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.    

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.   

Tillträde    

2024-12-01 eller enligt överenskommelse.    

Fackliga företrädare    

SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se     

Välkommen med din ansökan!    


Du ansöker senast 2024-08-30 genom att klicka på knappen nedan.