Universitetsadjunkt i polisiärt arbete

Malmö

Ref REK 2022/132

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.  

Enhet

Vid fakulteten finns enheten för polisiärt arbete som bland annat bedriver grundutbildning till polis. Utbildningen ges både som campusutbildning och distansutbildning samt i form av ett funktionsinriktat polisprogram med högre studietakt. Vid enheten arbetar både universitetsanställda och polisanställda och arbetet med grundutbildningen till polis sker i nära samarbete med Polismyndigheten. Utbildningen bedrivs i huvudsak i särskilt anpassade utbildningslokaler i Västra hamnen

Polisiärt arbete är ett nyinrättat huvudområde inom vilket det studeras de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva, analysera och utveckla polisiärt arbete. Centrala områden som studeras är polisens uppdrag i förhållande till samhällsutvecklingen, taktiker, metoder och tillvägagångssätt för polisiärt arbete samt Polisens organisation, ledning och styrning och verksamhet. Huvudområdet är flervetenskapligt och kombinerar metoder och teorier från besläktade discipliner.

Enheten för polisiärt arbete växer och vi söker därför universitetsadjunkter med olika inriktningar som kan vara med och stärka och utveckla vår enhet. Just nu söker vi dig som har minst några års erfarenhet av att arbeta som polis och av att undervisa poliser, särskilt via distans eller med simulatorer som pedagogiskt verktyg. 

Innehåll och arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning, examination och administration. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration, kursutveckling och handledning. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Inom ramen för anställningen förväntas du även ägna dig åt pedagogisk utveckling. Undervisningen kommer att förläggas till polisprogrammet och övriga utbildningar som ges av enheten. Undervisning sker både på campus och digitalt och du förväntas därför vara intresserad av att utveckla undervisning som är anpassad för ett digitalt format. Läs mer om Polisprogrammet här: https://edu.mau.se/sv/program/polis 

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 1. Några års erfarenheter av polisiärt arbete.
 2. Visat pedagogisk skicklighet genom att utveckla, genomföra och leda utbildning för polisstudenter.
 3. Visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet.

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Erfarenhet av att använda simulatorer som pedagogiskt verktyg.
 • Fallenhet och intresse för att arbeta med digitala presentations- eller undervisningsverktyg.
 • Erfarenhet av arbete med kursutveckling och undervisning av polisstudenter eller polisanställda med inriktning mot brottsutredning.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Vi söker dig som har ett engagemang för utbildning av framtidens poliser samt en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet. Du ska också ha god samarbetsförmåga, ett analytiskt tänkande och ett stort intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet.
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning.

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken.
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning.
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik.

Upplysningar

Föreståndare Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se, 040-665 79 41

HR-specialist Ewa-Marie Dahlgren, ewa-marie.dahlgren@mau.se, 040-665 79 52

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-06-05. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/132, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/132.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 3 av varje) 

Övrigt

Vi söker minst en universitetsadjunkt.

Anställningen är tidsbegränsad, 2 år.  

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Tillträde

Tillträde 2022-08-31 eller enligt överenskommelse. 

Fackliga företrädare

Désirée Anvir, SACO desiree.anvir@mau.se 

Carl-Erik Blomberg, OFR/Lärarförbundet carl-erik.blomberg@mau.se 

Naser Eftekgarian, OFR naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-06-05 genom att klicka på knappen nedan.