Biträdande universitetslektor i urbana studier med inriktning mot fastighetsvetenskap

Malmö

Personuppgifter

Födelsedatum Uppgiften är obligatorisk.Här laddar du upp din personliga meritförteckning Uppgiften är obligatorisk.

Personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter såsom exempelvis språkkunskaper, datakunskaper etc.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Dokumentation av vetenskaplig skicklighet Uppgiften är obligatorisk.

Dokumentation i enlighet med Malmö universitets meritportfölj punkt 1.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Dokumentation av pedagogisk skicklighet Uppgiften är obligatorisk.

Dokumentation i enlighet med Malmö universitets meritportfölj punkt 2.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället Uppgiften är obligatorisk.

Dokumentation i enlighet med Malmö universitets meritportfölj punkt 3.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp ditt examensbevis Uppgiften är obligatorisk.

Doktorsexamen

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du övriga upp betyg och intyg Uppgiften är obligatorisk.

Övriga betyg och intyg som är relevanta för den aktuella anställningen.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp en kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen (max två sidor) Uppgiften är obligatorisk.

Beskriv dina meriter och din erfarenhet kopplat till den sökta befattningen (motivationsbrev).

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp en avsiktsförklaring över hur din forskning avses utvecklas under de kommande åren och hur du kan bidra till utveckling av institutionens forskningsmiljö inom ramen för utlysningen (max två sidor) Uppgiften är obligatorisk.

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp din doktorsavhandling Uppgiften är obligatorisk.

Doktorsavhandling

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp de vetenskapliga arbetena som åberopas Uppgiften är obligatorisk.

Max tre

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 3

Här laddar du upp de pedagogiska arbetena som åberopas Uppgiften är obligatorisk.

Max tre

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 3