Professor/övertandläkare i odontologisk röntgendiagnostik

Malmö

Personuppgifter

Födelsedatum Uppgiften är obligatorisk.Här laddar du upp din meritförteckning Uppgiften är obligatorisk.

För vägledning, se meritportföljen för lärare/forskare vid Malmö universitet

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp ditt examensbevis Uppgiften är obligatorisk.

Doktorsexamen

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp övriga betyg och intyg Uppgiften är obligatorisk.

Ladda upp relevanta betyg och intyg för den aktuella tjänsten

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 5

Här laddar du upp din pedagogiska avsiktsförklaring Uppgiften är obligatorisk.

Din pedagogiska avsiktsförklaring ska innehålla en kritiskt värderande reflektion över ditt kommande läraruppdrag med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp en kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om din framtida forskning och undervisning Uppgiften är obligatorisk.

Beskriv din erfarenhet kopplat till den sökta tjänsten inklusive framtida forskning och undervisning

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp en förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten Uppgiften är obligatorisk.

Förteckning över vetenskapliga samt pedagogiska arbeten

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 1

Här laddar du upp de pedagogiska arbetena (max 10) Uppgiften är obligatorisk.

Pedagogiska läromedel såsom böcker, artiklar, kompendier eller annat kursmaterial som du framställt

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 10

Här laddar du upp de vetenskapliga arbetena (max 10) Uppgiften är obligatorisk.

Vetenskaplig produktion

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 10

Här laddar du upp övriga dokument

Övriga dokument som du vill bifoga till din ansökan

Tillåtna filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Max antal filer: 5