Publicerad Befattning Ort Sista ansökningsdag
2024-04-24 2024-04-24 Ekonomikonsult till Statens servicecenter, Stockholm Stockholm 2024-05-05 2024-05-05
2024-04-19 2024-04-19 Lönekonsult till Statens servicecenter, Norrköping Norrköping 2024-05-12 2024-05-12
2024-04-16 2024-04-16 Vikarierande lönekonsult till Statens servicecenter, Östersund Östersund 2024-05-12 2024-05-12
2024-04-16 2024-04-16 Lönekonsult till Statens servicecenter, Östersund Östersund 2024-05-12 2024-05-12
2024-04-15 2024-04-15 Lönekonsult till Statens servicecenter, Gävle Gävle 2024-05-12 2024-05-12
2024-04-15 2024-04-15 Enhetschef till Controllerenheten, Gävle Gävle 2024-05-05 2024-05-05
2024-03-26 2024-03-26 Anmälan om anspråk på företrädesrätt till återanställning Flera orter 2035-03-31 2035-03-31