Sommeliér

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen. Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

Vi har behov for flere Sommeliérer om bord på våre skip og tar imot åpne søknader.

Hvis du svarer ja på disse spørsmålene så tar vi gjerne imot en søknad fra deg;

 • Er det viktig for deg at dine medarbeidere har den støtten de trenger for å mestre jobben sin?
 • Er du genuint opptatt av at gjesten får god service, gode opplevelser og trives du i vertskaps- og formidlerrollen?
 • Brenner du for gode måltids- og smaksopplevelser?
 • Trives du i en hektisk hverdag hvor salgsfremmende aktiviteter står i fokus?
 • Motiveres du av en hverdag preget av mye variasjon og korte beslutningsveier?
 • Innehar du de kvalifikasjonskravene som stilles i denne annonsen?


Sommeliér sine arbeidsoppgaver og ansvar er blant annet:

 • Aktivt og i lag med relevante parter planlegge, organisere og gjennomføre ombordprogram innen vinsmaking, vinkurs, salg og andre aktiviteter som omfatter vin og øvrige drikkevarer, og skape fantastiske opplevelser for våre gjester.
 • Planlegge, organisere og gjennomføre opplæring, oppfølging og kompetanseheving ved å dele av egen kunnskap og erfaringer overfor nye og gamle kollega i tillegg til skipets lærlinger
 • Være en kommersiell pådriver for salg, mersalg og oppsalg i egen og andre avdelinger om bord
 • I samarbeid med Hovmester se til at skjenkebevilling og IK-Alkohol overholdes
 • Legge til rette for godt samarbeid på alle nivå og på tvers av avdelinger for å skape engasjert og aktiv drift
 • Være tilgjengelig og synlig for kollegaer og gjest
 • Følge gjeldende lover, regler, forskrifter og prosedyrer, i tillegg til rederiet sine standarder og krav i alle gjøremål

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning med fagbrev. Dokumentert solid erfaring fra restaurant og/eller hotell kan erstatte krav til utdanning.
 • Bestått «Kunnskapsprøven om Alkoholloven»
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

Kompetanse som vektlegges:

 • God språkferdigheter i norsk/skandinavisk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Tysk er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter innen Office og andre relevante hotell-system

Hva vi forventer av deg:

 • At du har høy etisk bevissthet og jobber etter våre verdier "Lede, bry seg og dele"
 • At du har evne og vilje til å opptre som proaktiv formidler og vert
 • At du er løsningsorientert og fleksibel
 • At du har høy arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • At du er god på koordinering
 • At du liker å arbeide strukturert og selvstendig
 • At du liker å samarbeide og er med på å spre arbeidsglede
 • At du viser engasjement, tar initiativ og er faglig nysgjerrig

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere.
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Vi dekker reiseutgifter til/fra hjemsted i Norden og godkjent avløsningshavn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • At vi legger vekt på personlig egnethet

Stillingen er en mellomlederstilling og rapporterer til F&B Manager.

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: snarest
Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Alle henvendelser vil blir vurdert fortløpende og behandles konfidensielt.

 

Kontaktpersoner:

Ole Christian Sivertstøl

Head of Food & Beverage

483 05 578

ole.christian.sivertstol@havila.no

Jack Rakjan

Head of Food & Beverage

+ 47 405 45 215

jack.rakjan@havila.no