Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg som vil ha rundt 500 seilende ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn og bidra til verdiskaping i områdene vi opererer. Samtidig er vi et selskap som tilbyr opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen med fire nybygde skip som skaper minner for livet. Skipene er de mest miljøvennlige langs kystruten / norskekysten, og skal alle være i drift innen 1. kvartal 2023.

Vi vil i tiden fremover ha behov for flere kollega om bord på våre skip og tar imot åpne søknader til stillingen Motormann.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Motormann skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

 • Gjøre seg kjent med vaktrutiner for maskin, inkludert sjømannsskikk
 • Vakt- og kontrollfunksjoner inkl kontrollfunksjon i teknisk rom
 • Generelt ettersyn, vedlikehold og reinhold inkl tekniske installasjoner
 • Følgje opp at drift i maskin er ihht. lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav.

Kompetansekrav:

 • Ferdighetssertifikat - Motormann
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode digitale ferdigheter blant annet innen Office og andre relevante systemer
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs


En fordel om du har kurs og/eller erfaring innen:

 • Gyldig IGF Basic kurs
 • Gyldig kurs i FSE Lavspent
 • Håndtering av en brann i et litium-ion batteri
 • LNG Fuel System
 • ACON LNG/ACON Connect&Remote Access
 • Azimuth Thruster AZP120 L CP
 • Tunnel Thruster TTPM2000
 • Remote Control, HeliconX3
 • Stabilizeres, Dunfermline
 • Gas Engine C26:33LGA, C26:33L9A
 • NG3 Plug
 • Pyro WEMS System
 • JETS Sewage System

Hva vi forventer av deg:

 • Stor interesse og stort engasjement i din arbeidshverdag om bord
 • Evner å bygge effektive og gode relasjoner med ledere, medarbeider og gjester for å fremme gode gjesteopplevelser, samhandling og samarbeid på tvers av fagområder
 • Har forventninger til seg selv og setter mål for seg selv og teamet
 • Lytter til sine kollega og gjester for blant annet å hente ut potensialet i driften og yte korrekt service overfor kollega og gjest
 • Motiverer kollega ved blant annet å jevnlig gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Ser og løser problemer effektivt, gjerne før de oppstår
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt når det kreves
 • Setter HSEQ høyt i alle gjøremål
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede og bygge godt arbeidsmiljø
 • Liker å arbeide med og ved gjesten ved å være synlig blant gjestene, og tar gjerne initiativ til interaksjon med gjestene

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: Åpen

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Ann Kristin L Thomassen

Crew Coordinator

+47 909 92 440

ann.thomassen@havila.no