Skipsmotormekaniker - Åpen søknad - Havila Kystruten

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen. Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

Vi vil i tiden fremover ha behov for flere kollega om bord på våre skip og tar imot åpne søknader til stillingen Skipsmotormekaniker.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Skipsmotormekaniker skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

 • Gjøre seg kjent med vaktrutiner for maskin, inkludert sjømannsskikk
 • Vakt- og kontrollfunksjoner inkl kontrollfunksjon i teknisk rom
 • Generelt ettersyn, vedlikehold og reinhold inkl tekniske installasjoner
 • Følgje opp at drift i maskin er ihht. lover, regler og forskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav.

Kompetansekrav:

 • Fagbrev og Ferdighetssertifikat - Skipsmotormekaniker
 • 2-3 år med relevant erfaring er en stor fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode digitale ferdigheter blant annet innen Office og andre relevante systemer
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

En fordel om du har kurs og/eller erfaring innen:

 • Gyldig IGF Basic Ferdighetssertifikat
 • Gyldig kurs i FSE Lavspent
 • Håndtering av en brann i et litium-ion batteri
 • LNG Fuel System
 • ACON LNG/ACON Connect&Remote Access
 • Azimuth Thruster AZP120 L CP
 • Tunnel Thruster TTPM2000
 • Remote Control, HeliconX3
 • Stabilizeres, Dunfermline
 • Gas Engine C26:33LGA, C26:33L9A
 • NG3 Plug
 • Pyro WEMS System
 • JETS Sewage System

Hva vi forventer av deg:

 • Stor interesse og stort engasjement i din arbeidshverdag om bord
 • Evner å bygge effektive og gode relasjoner med ledere, medarbeider og gjester for å fremme gode gjesteopplevelser, samhandling og samarbeid på tvers av fagområder
 • Har forventninger til seg selv og setter mål for seg selv og teamet
 • Lytter til sine kollega og gjester for blant annet å hente ut potensialet i driften og yte korrekt service overfor kollega og gjest
 • Motiverer kollega ved blant annet å jevnlig gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Ser og løser problemer effektivt, gjerne før de oppstår
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt når det kreves
 • Setter HSEQ høyt i alle gjøremål
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede og bygge godt arbeidsmiljø
 • Liker å arbeide med og ved gjesten ved å være synlig blant gjestene, og tar gjerne initiativ til interaksjon med gjestene

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: Åpen

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Anette Holmgren Aksberg

Bemanningskoordinator

Anette.aksberg@havila.no