Sett kurs i reiselivets kanskje mest allsidige karriere til sjøs

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen. Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

I denne stillingen får du prøve deg på litt av alt. For å nevne noe: Servering i restauranter og kafé, reinhold av lugarer og fellesareal, vareflyt, lagerstyring og salg i butikk. Stillingen innebærer en fleksibel arbeidskontrakt og er en fantastisk mulighet for deg som er motivert, energisk, og kunne tenke deg en svært variert arbeidshverdag til sjøs. Og det beste? Du har en reell mulighet for fast ansettelse! 

Faktisk stillingstittel: Restaurasjonsbetjent
En restaurasjonsbetjent trår til der det trengs for å dekke hotelldriftens behov om bord. 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Restaurasjonsbetjent skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

 • Klargjøring, salg, servering og service ved alle serveringssteder og utsalgssteder på skipet
 • Oppgaver knyttet til vareflyt og lagerstyring
 • Renhold og rydding av blant annet gjestelugarer, crew-lugarer og fellesareal

Kompetansekrav:

 • Fullført og bestått relevant utdanning på vgs nivå og fagbrev. Relevant dokumentert erfaring kan kompensere for krav til utdanning
 • Gode muntlige språkferdigheter og grunnleggende skriftlig språkkunnskap i norsk og engelsk
 • Digitale ferdigheter innen hotellsystemer er en fordel
 • Gyldig helseattest, kurs i passasjer og krisehåndtering og grunnleggende sikkerhetskurs

Våre drømmekandidater er:

 • engasjerte og har interesse for arbeidet og livet om bord
 • jobber for å skape gode relasjoner med ledere, medarbeidere og gjester
 • er fleksible og tar utfordringer på strak arm
 • lytter til kollegaer og gjester for å forbedre drift og service om bord
 • motiverer kollegaer ved å gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger
 • tar initiativ og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • setter HMS høyt i alle gjøremål

Dette kan du forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass som jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling
 • 11,5 timers arbeidsdag
 • Mulighet for fast ansettelse
 • Kompetente og dyktige kollegaer
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår og pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon. Normalt 22 dager på jobb og 22 dager avspasering
Søknadsfrist: Åpen

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Marianne W. Olaussen

Leder for Mannskapsavdelingen

recruiting.kystruten@havila.no