Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg som vil ha rundt 500 seilende ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn og bidra til verdiskaping i områdene vi opererer. Samtidig er vi et selskap som tilbyr opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen med fire nybygde skip som skaper minner for livet. Skipene er de mest miljøvennlige langs kystruten / norskekysten, og skal alle være i drift innen 1. kvartal 2023.

Vi vil i tiden fremover ha behov for flere kollega om bord på våre skip og tar imot åpne søknader til stillingen Reparatør

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Reparatør skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blant annet:

 • Gjøre seg kjent med vaktrutiner for maskin, inkludert sjømannsskikk
 • Kontinuerlig og korrektivt vedlikehold over hele skipet
 • Holde orden, renhold, kontroll på verktøy og rekvisita tilhørende verkstedet om bord
 • Utføre vedlikehold og reparasjoner 
 • Forefallende oppgaver 

 Kompetansekrav:

 • Fullført og bestått relevant utdanning på vgs nivå og relevant fagbrev. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for krav til utdanning/fagbrev
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Digitale ferdigheter innen blant annet Office programvare er en fordel
 • Helseattest
 • Kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Grunnleggende sikkerhetskurs
 • FSE Low Voltage Ship
 • IGF Basic sertifikat er en fordel
 • Håndtering av brann i et litium-ion batteri på et skip er en fordel

 

Hva vi forventer av deg:

 • Stor interesse og stort engasjement i din arbeidshverdag om bord
 • Evner å bygge effektive og gode relasjoner med ledere, medarbeider og gjester for å fremme gode gjesteopplevelser, samhandling og samarbeid på tvers av fagområder
 • Har forventninger til seg selv og setter mål for seg selv og teamet
 • Lytter til sine kollega og gjester for blant annet å hente ut potensialet i driften og yte korrekt service overfor kollega og gjest
 • Motiverer kollega ved blant annet å jevnlig gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Ser og løser problemer effektivt, gjerne før de oppstår
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt når det kreves
 • Setter HSEQ høyt i alle gjøremål
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede og bygge godt arbeidsmiljø
 • Liker å arbeide med og ved gjesten ved å være synlig blant gjestene, og tar gjerne initiativ til interaksjon med gjestene

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: Åpen

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Ann Kristin L Thomassen

Recruiting Coordinator

+47 909 92 440

Recruiting@havila.no