Matros - Åpen søknad - Havila Kystruten

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen. Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

Vi vil i tiden fremover ha behov for flere kollega om bord på våre skip og tar imot åpne søknader til stillingen Matros

 Arbeidsoppgaver og ansvar:

En matros skal jobbe aktivt/delta aktivt for sikker og bærekraftig drift gjennom blandt annet:

 • Vakt- og kontrollfunksjon
 • Fortøying og klargjøring
 • Lasting og lossing, sikring av last og utstyr
 • Utvendig og innvendig renhold
 • Avfallshåndtering
 • Vedlikehold og forefallende arbeid
 • Legge til rette for godt samarbeid med ledelsen og kollegaer om bord, med administrasjon på land og med kollegaer på de andre skipene
 • Følge opp at drift på dekk er iht. lover, regler og foreskrifter i tillegg til rederiet sine standarder og krav

 Kompetansekrav:

 • Ferdighetssertifikat - Matros
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Digitale ferdigheter innen blant annet Office programvare er en fordel
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs
 • HMOB sertifikat

En fordel om du har kurs og/eller erfaring innen:

 • Gyldig IGF Basic kurs

 Hva vi forventer av deg:

 • Stor interesse og stort engasjement i din arbeidshverdag om bord
 • Evner å bygge effektive og gode relasjoner med ledere, medarbeider og gjester for å fremme gode gjesteopplevelser, samhandling og samarbeid på tvers av fagområder
 • Har forventninger til seg selv og setter mål for seg selv og teamet
 • Lytter til sine kollega og gjester for blant annet å hente ut potensialet i driften og yte korrekt service overfor kollega og gjest
 • Motiverer kollega ved blant annet å jevnlig gi tydelige, konkrete og relevante tilbakemeldinger, deler villig av egen erfaring og kunnskap for å fremme mestring og utvikling hos enkeltindivid og som team
 • Ser og løser problemer effektivt, gjerne før de oppstår
 • Fungerer godt under press og opptrer raskt og besluttsomt når det kreves
 • Setter HSEQ høyt i alle gjøremål
 • Tar initiativ og er med på å spre arbeidsglede og bygge godt arbeidsmiljø
 • Liker å arbeide med og ved gjesten ved å være synlig blant gjestene, og tar gjerne initiativ til interaksjon med gjestene

Hva du kan forvente av oss:

 • En trygg arbeidsplass der vi jobber for langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen
 • En arbeidsplass med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag i et inkluderende, hyggelig og hektisk arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig utvikling
 • Gode lønnsvilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: på et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: Åpen

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Marianne W. Olaussen

Leder for Mannskapsavdelingen

recruiting.kystruten@havila.no

Emil Olsen

Mannskapskoordinator

recruiting.kystruten@havila.no