Vi søker Hotellsjef

Havila Kystruten er et norsk rederi med hovedkontor i Fosnavåg med rundt 550 ansatte. Rederiet er notert på Euronext Growth Oslo, og største aksjonær er Havila Holding AS i Fosnavåg. Vi har et samfunnsoppdrag og en avtale med Samferdselsdepartementet som legger grunnlaget for vår virksomhet og våre daglige operasjoner. Samfunnsoppdraget vårt skal skape levedyktige kystsamfunn, bidra til verdiskaping i områdene vi opererer, og gi opplevelsesrike kystreiser mellom Bergen – Kirkenes – Bergen. Med de mest miljøvennlige passasjerskipene langs kystruten / norskekysten skal vi være ledende på grønn teknologi, være en fremoverlent aktør som er villig til å investere i bærekraftig endring, formidle bærekraftig turisme og være en forkjemper for at de gode løsningene som finnes blir tatt i bruk. Slik skal vi bidra med vårt til at 2030-målene blir nådd for Norge. 

Vår visjon: Havila Kystruten skal revolusjonere kystreiser og bidra til mer bærekraftig industri for oss og våre etterkommere.

Våre verdier:

LEDE: Vi tar ansvar. Viser lederskap og beslutningsdyktighet.
BRY SEG: Vi tar vare på hverandre, våre kunder, våre interessenter, kysten og miljøet.
DELE: Vi deler vår kunnskap, erfaringer og lidenskap med hverandre, med våre kunder og våre samarbeidspartnere. 

Vi ønsker oss en Hotellsjef med stort engasjement for hotell- og reiselivsfaget.

Hvem leter vi etter?

Vi ser etter deg med relevant utdanning på høyere nivå, solid relevant ledererfaring og stort engasjement for hotell- og reiselivsfaget. Du har inngående kjennskap til drift og vedlikehold av hotell, og regelverkskrav knyttet til dette.
Du setter HMSK høyt i alle gjøremål, og ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring for å sikre effektiv, sikker og bærekraftig hotelldrift. Du evner å tenke analytisk og ta gode kommersielle valg, gjerne med korte tidsfrister. 
Du er en person som ønsker å bidra til å løfte selskapet ved å finne løsninger i tett samarbeid med andre. Du er derfor god på å bygge relasjoner, og å fullføre prosjekter gjennom strukturert og målrettet arbeid. 
For å lykkes i stillingen må du like å være en del av et tverrfaglig team, være opptatt av bærekraft, være selvdreven, evne å prioritere, ha en positiv tankegang, gode ​​kommunikasjonsevner og identifisere deg med vår visjon og våre verdier.


Vi vil også se etter:

 • Personlig egnethet
 • Solid F&B kompetanse
 • Kommersiell kompetanse
 • God erfaring med USPH, HACCP samt ISM-relaterte styringssystemer
 • Bestått «Kunnskapsprøven om Alkoholloven"
 • Gode digitale ferdigheter og god innsikt i teknologi og digitale muligheter
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Tysk er en fordel
 • Gode ​​analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å få jobben gjort
 • Evne og vilje til samarbeid
 • Evne til å spre arbeidsglede på arbeidsplassen
 • Gyldig helseattest
 • Gyldig kurs i passasjer og krisehåndtering
 • Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling i et nyetablert rederi med drift av nye passasjerskip
 • Konkurransedyktige betingelser inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Høy grad av selvstendighet
 • En variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø preget av tillit og ønske om å levere
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et nettverk av motiverte kollegaer som jobber i krysningen mellom ingeniørfag, reiselivsfag og maritime fag, og som skaper et inspirerende og utviklende tverrfaglig miljø
 • En mulighet til å være med på en spennende reise i et selskap som bygges opp fra grunnen av 

Stillingen rapporterer til Kaptein om bord og Hotelldirektør på land.

Arbeidssted: På et av Havila Kystruten sine skip som går i rute Bergen - Kirkenes - Bergen
Arbeidstid: 1:1 rotasjon med 22 dager på / 22 dager fri
Søknadsfrist: 31.07.2024

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest.
Søknader kan bli behandlet fortløpende.
Attester, vitnemål, kursbevis og sertifikat legges ved søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Kontaktpersoner:

Christian Gamsgrø

Kommersiell direktør

+ 47 926 52 565

christian.gamsgro@havila.no