Sett kurs i reiselivets kanskje mest allsidige karriere til sjøs

PersonopplysningerHva slags arbeidsforhold ønsker du?*
Hva slags arbeidsoppgaver er du mest motivert for?*

Søknad  Oppgaven er obligatorisk.

Last opp søknad

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Har du gyldig helseattest?  Oppgaven er obligatorisk.

For å være kvalifisert til stillingen Restaurasjonsbetjent hos oss må du ha gyldig Helseattest. Har du gyldig Helseattest ber vi om at du laster opp en kopi. Om du ikke har dette per dags dato kan du f.eks laste opp din søknad igjen og skrive i din søknad når du forventer å ha gyldig helseattest på plass.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Har du gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs?  Oppgaven er obligatorisk.

For å være kvalifisert til stillingen Restaurasjonsbetjent hos oss må du ha gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs. Har du gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs ber vi om at du laser opp en kopi. Om du ikke har dette per dags dato kan du f.eks laste opp din søknad igjen og skrive i din søknad når du forventer å ha gyldig Grunnleggende sikkerhetskurs på plass.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Har du gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering?  Oppgaven er obligatorisk.

For å være kvalifisert til stillingen Restaurasjonsbetjent hos oss må du ha gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering. Har du gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering ber vi om at du laser opp en kopi. Om du ikke har dette per dags dato kan du f.eks laste opp din søknad igjen og skrive i din søknad når du forventer å ha gyldig kurs i Passasjer og krisehåndtering på plass.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 1

Last opp fagbrev, vitnemål, kurs- og kompetansebevis, sertifikater, attester fra tidligere arbeidsforhold, eventuelt CV og lignende:  Oppgaven er obligatorisk.

Tillatte filtyper .doc .docx .rtf .pdf .jpg .gif
Maks antall filer: 10

I perioder vil det være høyt belegg på våre skip og det kan bli nødvendig at noen i besetningen må dele lugar. Er du villig til å dele lugar med en kollega i perioder med høyt belegg?*Tilbake til annonsen