Lediga tjänster Ort Sista ansökningsdag
Universitetslektor i svenska som andraspråk Falun 2022-12-28 2022-12-28
Universitetslektor i omvårdnad Falun 2022-12-21 2022-12-21
Universitetslektor i fysioterapi/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, 50-100% Falun 2022-12-15 2022-12-15
Verksamhetsekonom/controller i en lärande organisation. Falun 2022-12-11 2022-12-11
Professor i audiovisuella studier, 100%, tillsvidareanställning Falun 2023-02-28 2023-02-28
Universitetslektor i religionssociologi Falun 2022-12-30 2022-12-30
Universitetslektor i Historia Falun 2022-12-13 2022-12-13
Professor i pedagogiskt arbete Falun 2023-01-10 2023-01-10
Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap, vikariat 50–80% Falun 2022-12-04 2022-12-04
Vikarierade universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap, 50–100% Falun 2022-12-04 2022-12-04
Avdelningschef till institutionen för lärarutbildning Falun 2022-12-06 2022-12-06
Amanuens i omvårdnad Falun 2022-11-30 2022-11-30