Vill du bli en del av Kronans Apotek? Hos oss får du verkligen vara med och påverka! Som en del av Oriola-koncernen är vi den enda apotekskedjan i Sverige som medverkar i alla led i läkemedelsförsörjningen. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder allt från distribution till support, professionell rådgivning, kvalitetssäkring och även dosförpackning av läkemedel. Vi erbjuder dig en öppen arbetsplats med mycket glädje, där du får ta egna initiativ och eget ansvar. Vi tror på motiverade team för att kunna lyckas och därför satsar vi på ett anpassat och digitalt utbud av utbildningar som passar för just dig och din utveckling. Vårt mål är 100% nöjda kunder varje dag, antar du utmaningen?

Det finns många apotek på marknaden – vet du hur du ska coacha Apotekscheferna att våga sticka ut?

En Distriktschef ska, precis som RC, leda, coacha och utveckla andra chefer till att inspirera våra medarbetare till det bästa kundmötet. Som DC ligger du närmare driften och den operativa vardagen. Arbetssättet är mer lösningsorienterat och av taktisk snarare än strategisk karaktär – lite närmare helt enkelt. Det behövs ett drivet affärssinne och en stabil förankring i, men med en grundlig kunskap om, den farmaceutiska vardagen.

Region Öst består idag av två distrikt. Distrikt nummer 2 med 23 apotek ligger geografiskt i landskapet Småland med orter från Jönköping i norr ner till Torsås i Kalmar län. Kronans Apotek är ett företag i expansion och med tuff konkurrens, vilket både stimulerar och utmanar vår vardag. Som Distriktschef har du en betydande roll för att driva och utveckla organisationen i enlighet med Kronans Apoteks vision och affärsmål.

Ditt uppdrag

Som Distriktschef rapporterar du till Regionchefen och ingår i regionens energifulla ledningsteam som utöver du själv består av RC och ytterligare en distriktschef, samt regionala resurser (affärsutvecklare egenvård, kvalitetsspecialist och apoteksutvecklare). En framgångsfaktor är att ni bidar till och lär av varandra – på så sätt utvecklar ni regionen som helhet.

Du har det övergripande personal-, verksamhets- och resultatansvaret i distriktet. Du bygger förutsättningarna för Apotekscheferna att uppfylla fastställda mål och hittar vägar för att skapa så bra nätverk och samverkan som möjligt inom distriktet. Att kunna växla mellan att se varje apoteks egna signum till att också se den helhet som de tillsammans utgör blir viktigt i din dagliga gärning. De beslutade strategiska initiativen verkställs på effektivaste och bästa sätt under din ledning.

Din grundinställning är ett ledarskap med tydliga förväntningar och stort utrymme för eget ansvar, men du anpassar din ledarstil utifrån dina Apotekschefers kompetensnivå. Då du ligger nära verksamheten är du en viktig katalysator för att utveckla en självständig organisation med ett öppet klimat som ”törs därför att vi vill och vi kan”. Du är insatt och stöttar i frågor av mer operativ karaktär, du är nära – och tillsammans ska vi jobba för distriktets goda gemensamma resultat. Detta är absoluta framgångsfaktorer för att lyckas skapa försäljning, service och resultat.

Din kompetens, erfarenhet och karaktär

Du har gedigen erfarenhet som ledare och har lett andra chefer med goda verksamhetsresultat. Genom att uppmuntra till eget agerande inom den ram och den riktning du anger med tydlig målkommunikation så växer dina medarbetare. Ditt genuina sätt och din förmåga att skapa en gynnsam och öppen miljö vinner människors förtroende.

Det är viktigt att du har djup förståelse för apoteksdrift och de kommersiella mekanismerna i apotek kombinerat med en analytisk förmåga.

Vi ser att du är farmaceut och har god kännedom om apoteksdriften och ledarskapserfarenhet. Bor med fördel inom distriktet

Den geografiska marknad där du är verksam känner du väl vad gäller de egna apoteken, konkurrenssituation, externa intressenter (t ex privata vårdgivare och Landstinget) samt har starkt eget nätverk.

Sista ansökningsdag: 2020-07-20

Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Anställningsform: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du vara med? Skicka din ansökan med några personligt skrivna rader och ansökan via vårt rekryteringssystem.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Regionchef Margareta Munge tfn 070-5315656