Befattning Sista ansökningsdag
Kommunikationschef - led och utveckla kommunikationsarbetet på Finansdepartementet 2022-08-14 2022-08-14
Utredningssekreterare - arbeta med utredningar inom skatteområdet 2022-08-31 2022-08-31
Leveransledare- arbeta inom nätverksinfrastruktur och nätsäkerhet 2022-08-07 2022-08-07
Regeringskansliet söker en verksamhetsarkitekt med inriktning mot information till it-enheten 2022-08-31 2022-08-31
Regeringskansliet söker en controller i början av sin karriär 2022-08-31 2022-08-31
Handläggare migrations- och flyktingfrågor (vikariat 11 månader) 2022-07-15 2022-07-15
Jurist - arbeta med tillämpningen av offentlighetsprincipen Utrikesförvaltningen, Stockholm 2022-08-11 2022-08-11
Handläggare - jurister som vill arbeta med socialrättsliga frågor 2022-08-14 2022-08-14
Utvecklingssamordnare - arbeta med utvecklingen av Regeringskansliets intranät 2022-07-17 2022-07-17
Rättssakkunnig/jurist – arbeta med kvalitet i lagstiftning 2022-08-14 2022-08-14
Utredningssekreterare till kansliet för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 2022-08-10 2022-08-10
HR generalist - arbeta med professionellt HR stöd 2022-08-08 2022-08-08
Avdelningschef – led och utveckla arbetet på Internationella och ekonomiska avdelningen 2022-07-14 2022-07-14
Enhetsassistent - stötta kansliet för krishantering 2022-07-31 2022-07-31
Handläggare - arbeta med skogens miljöfrågor 2022-06-30 2022-06-30
Erfaren handläggare - arbeta inom området forskning, utveckling och ny teknik 2022-07-19 2022-07-19
Handläggare - arbeta med hållbart företagande 2022-07-22 2022-07-22
Handläggare - arbeta med frågor rörande statens mark 2022-06-30 2022-06-30
Administratör till Sekretariatet för EU-möten i Sverige, SES23 2022-06-30 2022-06-30
It-projektledare 2022-07-31 2022-07-31
Nationalekonom – arbeta med makroekonomiska prognoser 2022-08-10 2022-08-10
Kommunikatör - arbeta med viktiga samhällsfrågor på Försvarsdepartementet 2022-07-03 2022-07-03
Kommunikatör - arbeta med viktiga samhällsfrågor på Försvarsdepartementet 2022-07-03 2022-07-03
Samordnare till Sekretariatet för EU-möten i Sverige, SES23 2022-07-31 2022-07-31
Budgethandläggare – en nyckelroll som samordnare för de strategiskt inriktade bidragen inom internationellt bistånd 2022-07-03 2022-07-03
Traineer till it-enheten 2022-09-15 2022-09-15
Erfarna jurister - arbeta med lagstiftning inom skatteområdet 2022-07-08 2022-07-08