Befattning Sista ansökningsdag
Budgetsamordnare - bidra till utvecklingen av budgetsamordningen av skattefrågor 2021-04-30 2021-04-30
Serviceassistent- arbeta med att stödja kommittéer 2021-04-25 2021-04-25
Handläggare - arbeta med bolagsförvaltning och frågor inom hälso- och sjukvård 2021-04-19 2021-04-19
Handläggare - arbeta med den digitala strukturomvandlingen i näringsliv och innovationssystem 2021-04-18 2021-04-18
Rättssakkunnig – arbeta med lagstiftning inom finansmarknadsområdet 2021-04-19 2021-04-19
Lantbruksråd till Bryssel 2021-04-18 2021-04-18
Handläggare/ansvarig möteslogistik - förbered och genomför regeringens globala högnivåmöte om miljö-, klimat och hållbar utveckling 2021-04-12 2021-04-12
Presskommunikatör - ansvara för pressfrågor 2021-04-13 2021-04-13
Erfarna jurister - arbeta med lagstiftning inom skatteområdet 2021-04-14 2021-04-14