Befattning Sista ansökningsdag
Pressråd – ansvara för medie- och kommunikationsarbetet på representationen i Bryssel 2020-10-15 2020-10-15
Ämnessakkunnig/utredningssekreterare till kommande utredning inför översyn av rennäringslagstiftningen 2020-10-19 2020-10-19
Ekonom - arbeta med frågor kopplade till finansmarknadens utveckling och stabilitet 2020-10-12 2020-10-12
Handläggare - arbete med frågor inom individ- och familjeomsorg 2020-10-20 2020-10-20
Försvarsråd – arbeta i en internationell och omväxlande miljö 2020-10-14 2020-10-14
Enhetschef som vill leda arbetet med samhällsekonomiska analyser vid budgetavdelningen 2020-10-07 2020-10-07
Kanslichef - bidra med underlag till migrationspolitikens utformning 2020-10-04 2020-10-04
Supportmedarbetare - ge professionell service till medarbetarna i Regeringskansliet 2020-10-04 2020-10-04
Säkerhetsadministratör - arbeta med informationsförmedling i Regeringskansliet 2020-09-30 2020-09-30
Enhetsassistent - ge kvalificerat stöd till chefer och medarbetare 2020-10-08 2020-10-08
Gruppchef - led, utveckla och digitalisera vår arkiv- och registratorsverksamhet 2020-10-04 2020-10-04