Befattning Sista ansökningsdag
Kvalificerad jurist (gruppchef) –processföringen av klagomål mot Sverige 2024-06-02 2024-06-02
Handläggare med fokus på incidenter och krishantering Försvarsdepartementet 2024-06-10 2024-06-10
Handläggare – arbeta med hälsa och civilsamhälle 2024-05-31 2024-05-31
Handläggare – arbeta med barnrättsfrågor 2024-06-02 2024-06-02
Gruppchef - idrotts-, civilsamhälles- och ungdomsfrågor 2024-06-06 2024-06-06
Enhetsassistent - ge administrativt stöd 2024-05-29 2024-05-29
Gruppchef till enheten för materielförsörjning 2024-06-05 2024-06-05
Biträdande enhetschef till Miljöprövningsenheten 2024-06-05 2024-06-05
Kvalificerade jurister - arbeta med miljöprövning 2024-06-05 2024-06-05
Enhetsassistent – för dig som tycker service och administration är kul! 2024-06-01 2024-06-01
Regeringskansliet söker en Kommunikationsdirektör 2024-06-04 2024-06-04
Handläggare - arbeta med frågor inom familjeomsorg och barnrätt 2024-05-28 2024-05-28
Justitiedepartementet söker en EU-rättsjurist 2024-06-04 2024-06-04
Chefsutvecklare - led Utrikesdepartementets arbete med chefsutveckling 2024-06-09 2024-06-09
Erfaren jurist – kvalificerat juridiskt arbete på expeditionschefens kansli 2024-06-10 2024-06-10
Handläggare säkerhetsteknik - förvaltning av säkerhetstekniska system 2024-06-03 2024-06-03
Regeringskansliet söker en servertekniker med fokus på IT-säkerhet 2024-06-03 2024-06-03
Regeringskansliet söker en supporttekniker med fokus på IT-säkerhet 2024-06-03 2024-06-03
Handläggare/projektledare med erfarenhet säkerhetstekniska system 2024-06-03 2024-06-03
Industriråd - arbeta med närings- och industripolitiska frågor i Bryssel 2024-05-31 2024-05-31
Säkerhetsspecialist på Utrikesdepartementet 2024-06-09 2024-06-09
Erfaren assistent - ge kvalificerat stöd åt den politiska ledningen på Försvarsdepartementet 2024-06-02 2024-06-02
Expeditionschef - led, samordna och bidra till utvecklingen av arbetet på Arbetsmarknadsdepartementet 2024-06-02 2024-06-02
Kvalificerad jurist -arbeta med rättsfrågor inom infrastruktur och bostäder 2024-05-31 2024-05-31
Intresseanmälan - Utredningssekreterare till Justitiedepartementets utredningar 2024-06-30 2024-06-30