Befattning Sista ansökningsdag
EU-samordnare till enheten för samhällsskydd (vikariat) 2024-05-01 2024-05-01
Handläggare - Arbeta med styrning och budget 2024-05-01 2024-05-01
Handläggare – ansvara för frågor inom kommunal vuxenutbildning 2024-05-01 2024-05-01
Jurist/handläggare – utarbeta lagförslag till helt nytt lagområde 2024-04-30 2024-04-30
Utredningssekreterare till kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys 2024-04-30 2024-04-30
Windows Servertekniker 2024-04-26 2024-04-26
Myndighetshandläggare till Enheten för försvarsunderrättelser 2024-05-02 2024-05-02
Driftkoordinator – arbeta med kvalitativt verksamhetsstöd 2024-04-20 2024-04-20
Assistent - administrativt verksamhetsstöd med tjänstgöring på UD 2024-05-07 2024-05-07
Arbeta med svensk försvars- och säkerhetspolitik i en internationell miljö 2024-04-17 2024-04-17
Enhetschef - led arbetet på enheten för branschernas konkurrenskraft 2024-04-26 2024-04-26
Presskommunikatör i en händelserik och varierad vardag 2024-04-18 2024-04-18
Justitiedepartementet söker en enhetsassistent 2024-04-17 2024-04-17
Registrator - ge kvalitativt verksamhetsstöd till departementen 2024-04-25 2024-04-25
Expeditionschefsassistent till rättssekretariatet, Utbildningsdepartementet 2024-04-21 2024-04-21
Enhetsassistent till Utbildningsdepartementet 2024-04-21 2024-04-21
Regeringskansliet söker en servertekniker med fokus på IT-säkerhet 2024-04-18 2024-04-18
Intresseanmälan- Utredningssekreterare Utbildningsdepartementets utredningar 2024-04-28 2024-04-28
Huvudman - led arbetet med lagstiftningsprojekt vid Rättssekretariatet 2024-04-17 2024-04-17
Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Pretoria 2024-04-18 2024-04-18
Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Bangkok 2024-04-18 2024-04-18
Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Beirut 2024-04-18 2024-04-18
Säkerhetsrådgivare vid Sveriges ambassad i Islamabad 2024-04-18 2024-04-18
Rättssakkunnig - arbeta med rättsliga frågor som rör det militära och civila försvaret av Sverige 2024-04-17 2024-04-17
Intresseanmälan – arbeta som utredningssekreterare i Klimat- och näringslivsdepartementets utredningar 2024-04-30 2024-04-30
Kvalificerad handläggare inom pensionsområdet 2024-04-18 2024-04-18
Regeringskansliet söker en VMwaretekniker 2024-04-18 2024-04-18
Regeringskansliet söker en Storagespecialist 2024-04-18 2024-04-18
Intresseanmälan - Utredningssekreterare till Justitiedepartementets utredningar 2024-04-30 2024-04-30