Befattning Sista ansökningsdag
Nationalekonom/analytiker 2024-03-23 2024-03-23
Rättssakkunnig – arbeta med lagstiftning och andra rättsliga frågor i Justitiedepartementet 2024-03-11 2024-03-11
Applikationsförvaltare BMC ITSM, Regeringskansliets it-enhet 2024-03-17 2024-03-17
Kvalificerade jurister till UD 2024-03-15 2024-03-15
Rättssakkunnig/kvalificerad jurist för arbete med lagstiftning 2024-03-12 2024-03-12
Kvalificerad jurist till expeditionschefskansliet på Socialdepartementet 2024-03-08 2024-03-08
Budgethandläggare – Arbeta med civilt försvar och krisberedskap 2024-03-10 2024-03-10
Säkerhetsadministratör/Enhetsassistent - arbeta med säkerhetsadministration 2024-03-07 2024-03-07
Jurister som vill arbeta med socialrättsliga frågor, Socialdepartementet 2024-03-05 2024-03-05
Handläggare - den statliga infrastrukturplaneringen och transportsystemet 2024-03-10 2024-03-10
EU-samordnare – arbeta med näringspolitiska frågor 2024-03-05 2024-03-05
Handläggare till kriminalpolitiska enheten 2024-02-27 2024-02-27
Budgetsamordnare, enheten för språk, nationella minoriteter och arkiv 2024-02-26 2024-02-26
Handläggare inom verksamhetsutveckling av Regeringskansliets kärnprocesser 2024-03-04 2024-03-04
Intresseanmälan som utredningssekreterare 2024-03-03 2024-03-03
Rättssakkunnig - arbeta med lagstiftning inom Socialdepartementets område 2024-02-25 2024-02-25
Handläggare - arbeta med företagsfrämjande 2024-03-03 2024-03-03
Handläggare - arbeta med förenkling för företag 2024-03-03 2024-03-03
Handläggare – jurist med intresse för nationella, EU- och internationella frågor 2024-03-03 2024-03-03
Handläggare - Äldre- och funktionshindersgruppen 2024-02-26 2024-02-26
Jurist med samordningsansvar för ärenden om offentlighet och sekretess 2024-03-07 2024-03-07
Avdelningschef - led och utveckla arbetet på avdelningen för offentlig förvaltning 2024-03-06 2024-03-06
Applikationstekniker system 2024-03-06 2024-03-06
Säkerhetsadministratörer - arbeta med informationshantering 2024-03-05 2024-03-05
Enhetschef – led och utveckla arbetet på enheten för cyber- och hybridfrågor 2024-02-27 2024-02-27
Kvalificerad handläggare inom pensionsområdet 2024-02-26 2024-02-26
Applikationstekniker plattform Pega Infinity, It-enheten 2024-03-03 2024-03-03
Intresseanmälan- Utredningssekreterare till översyn av jordförvärvslagen 2024-03-04 2024-03-04
Registrator - arbeta med informationshantering i Regeringskansliet 2024-03-03 2024-03-03
Administrativ chef till Finansdepartementet 2024-03-10 2024-03-10
Jurist - UD:s strategiska stöd, insatser och bidrag 2024-02-27 2024-02-27
Systemutvecklare, arbeta i Pega med att digitalisera Regeringskansliet 2024-03-23 2024-03-23
Intresseanmälan - Utredningssekreterare till Justitiedepartementets utredningar 2024-04-30 2024-04-30
Windows Servertekniker 2024-02-29 2024-02-29
Handläggare - Arbeta med det svenska försvarets materielförsörjning 2024-02-25 2024-02-25
Handläggare - arbeta med fysisk planering inom militära försvaret 2024-02-29 2024-02-29
Utlysning av anställning som gruppchef Energienheten 2024-02-27 2024-02-27