Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att främja en dialog mellan staten och trossamfunden och bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Myndigheten ska pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund. Vidare har myndigheten till uppgift att föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet, ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund och handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning.
 
Myndigheten leds av en direktör som är myndighetens chef. Myndigheten har 11 anställda och är lokaliserad till Bromma i Stockholms län.
 
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• God kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser.
• Förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Goda kunskaper om religion och trossamfundspolitiken.
• Kunskap om det civila samhället.
• Relevant högskoleexamen eller motsvarande.
 
Du ska också ha förmåga att
• Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
• Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
• Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
• Företräda myndigheten, internt såväl som externt.
• Ha gott omdöme, hög integritet och god förmåga att skapa och upprätthålla relationer.
 
Det är meriterande om du har
• Kunskap om budgetansvar och ekonomistyrning.
• Erfarenhet från det civila samhället.
 
Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till direktör för Myndigheten för stöd till trossamfund. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som direktör.
 
Mer information
Mer information om befattningen lämnas av enhetschef Linda Nordin och statssekreterare Helene Öberg. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Carin Khakee eller Frida Ragnhäll, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.
 
Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.
 
Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 6 april 2020 till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm
 
Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Ku2020/00505.
Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.
En bekräftelse på att vi mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.
 

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.